context (3)

kontekst (3)

olemus
ISO/IEC 29115, ITU-T X.1252:
olemite eksisteerimise ja interaktsiooni keskkond,
mille rajatingimused on määratletud
= environment with defined boundary conditions in which entities exist and interact

ISO 22300:
välis- ja sisetegurid, mida tuleb arvestada
suutvuse hindamisel;
(i) väliskonteksti kuuluvad
- rahvusvaheline, üleriiklik, regionaalne või kohalik
kultuuriline, sotsiaalne, poliitiline, õiguslik, regulatiivne, rahanduslik, tehniline, majanduslik, looduslik ja konkurentsikeskkond,;
- kesksed liikumapanevad jõud ja tendentsid,
millel on toime organisatsiooni eesmärkidele;
- suhted väliste huvipooltega ning nende huvipoolte tajumused ja väärtused;
(ii) sisekonteksti kuuluvad
- organisatsiooni volitused;
- tegevuse tundlikkus;
- valitsemine, korraldusstruktuur, rollid ja vastutused;
- ressursid ja teadmus (näiteks kapitali, aja, inimeste, protsesside, süsteemide ja tehnoloogia osas)
- organisatsiooni kultuur
= external and internal factors to be taken into account when undertaking a capability assessment
Note 1. External context includes the following:
— the cultural, social, political, legal, regulatory, financial, technological, economic, natural and competitive environment, whether international, national, regional or local;
— key drivers and trends having an impact on the objectives of the organization;
— relationships with, and perceptions and values of, external interested parties.
Note 2. Internal context includes:
— the organization’s mandate;
— business sensitivity;
— governance, organizational structure, roles and accountabilities;
— resources and knowledge [e.g. capital, time, people, processes , systems and technologies];
— organizational culture
.

context completeness --- konteksti täielikkus
context coverage -- kontekstikate
context information -- kontekstiteave
context of use -- kasutuskontekst
context sensitive help -- kontekstspikker
context sensitivity -- kontekstitundlikkus

vt ka
- autentimiskontekst
- autentimiskonteksti klass
- kontekst (1)
- kontekst (2)
- konteksti määramine
- kontekstiobjekt
- kontekstipõhine pääsu reguleerimine
- kontekstiteadlikkus

- kontekstiteave
- kutsekontekst
- kõnekontekst
- sisekontekst
- väliskontekst

Toimub laadimine

context (3)

kontekst (3)

olemus
ISO/IEC 29115, ITU-T X.1252:
olemite eksisteerimise ja interaktsiooni keskkond,
mille rajatingimused on määratletud
= environment with defined boundary conditions in which entities exist and interact

ISO 22300:
välis- ja sisetegurid, mida tuleb arvestada
suutvuse hindamisel;
(i) väliskonteksti kuuluvad
- rahvusvaheline, üleriiklik, regionaalne või kohalik
kultuuriline, sotsiaalne, poliitiline, õiguslik, regulatiivne, rahanduslik, tehniline, majanduslik, looduslik ja konkurentsikeskkond,;
- kesksed liikumapanevad jõud ja tendentsid,
millel on toime organisatsiooni eesmärkidele;
- suhted väliste huvipooltega ning nende huvipoolte tajumused ja väärtused;
(ii) sisekonteksti kuuluvad
- organisatsiooni volitused;
- tegevuse tundlikkus;
- valitsemine, korraldusstruktuur, rollid ja vastutused;
- ressursid ja teadmus (näiteks kapitali, aja, inimeste, protsesside, süsteemide ja tehnoloogia osas)
- organisatsiooni kultuur
= external and internal factors to be taken into account when undertaking a capability assessment
Note 1. External context includes the following:
— the cultural, social, political, legal, regulatory, financial, technological, economic, natural and competitive environment, whether international, national, regional or local;
— key drivers and trends having an impact on the objectives of the organization;
— relationships with, and perceptions and values of, external interested parties.
Note 2. Internal context includes:
— the organization’s mandate;
— business sensitivity;
— governance, organizational structure, roles and accountabilities;
— resources and knowledge [e.g. capital, time, people, processes , systems and technologies];
— organizational culture
.

context completeness --- konteksti täielikkus
context coverage -- kontekstikate
context information -- kontekstiteave
context of use -- kasutuskontekst
context sensitive help -- kontekstspikker
context sensitivity -- kontekstitundlikkus

vt ka
- autentimiskontekst
- autentimiskonteksti klass
- kontekst (1)
- kontekst (2)
- konteksti määramine
- kontekstiobjekt
- kontekstipõhine pääsu reguleerimine
- kontekstiteadlikkus

- kontekstiteave
- kutsekontekst
- kõnekontekst
- sisekontekst
- väliskontekst

Palun oodake...

Tõrge

context (3)

kontekst (3)

olemus
ISO/IEC 29115, ITU-T X.1252:
olemite eksisteerimise ja interaktsiooni keskkond,
mille rajatingimused on määratletud
= environment with defined boundary conditions in which entities exist and interact

ISO 22300:
välis- ja sisetegurid, mida tuleb arvestada
suutvuse hindamisel;
(i) väliskonteksti kuuluvad
- rahvusvaheline, üleriiklik, regionaalne või kohalik
kultuuriline, sotsiaalne, poliitiline, õiguslik, regulatiivne, rahanduslik, tehniline, majanduslik, looduslik ja konkurentsikeskkond,;
- kesksed liikumapanevad jõud ja tendentsid,
millel on toime organisatsiooni eesmärkidele;
- suhted väliste huvipooltega ning nende huvipoolte tajumused ja väärtused;
(ii) sisekonteksti kuuluvad
- organisatsiooni volitused;
- tegevuse tundlikkus;
- valitsemine, korraldusstruktuur, rollid ja vastutused;
- ressursid ja teadmus (näiteks kapitali, aja, inimeste, protsesside, süsteemide ja tehnoloogia osas)
- organisatsiooni kultuur
= external and internal factors to be taken into account when undertaking a capability assessment
Note 1. External context includes the following:
— the cultural, social, political, legal, regulatory, financial, technological, economic, natural and competitive environment, whether international, national, regional or local;
— key drivers and trends having an impact on the objectives of the organization;
— relationships with, and perceptions and values of, external interested parties.
Note 2. Internal context includes:
— the organization’s mandate;
— business sensitivity;
— governance, organizational structure, roles and accountabilities;
— resources and knowledge [e.g. capital, time, people, processes , systems and technologies];
— organizational culture
.

context completeness --- konteksti täielikkus
context coverage -- kontekstikate
context information -- kontekstiteave
context of use -- kasutuskontekst
context sensitive help -- kontekstspikker
context sensitivity -- kontekstitundlikkus

vt ka
- autentimiskontekst
- autentimiskonteksti klass
- kontekst (1)
- kontekst (2)
- konteksti määramine
- kontekstiobjekt
- kontekstipõhine pääsu reguleerimine
- kontekstiteadlikkus

- kontekstiteave
- kutsekontekst
- kõnekontekst
- sisekontekst
- väliskontekst

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!