AKIT
English Eesti

context object

kontekstiobjekt

olemus
krüptoteegis:
andmeobjekt, mis sisaldab mingeid
krüptograafilise töötluse (näiteks räsimise)
vaheolekuga seotud andmeid,
mis on vajalikud töötluse jätkamiseks

vt ka
- kontekst (3)
- kontekstiteave