capture subject habituation

hõivesubjekti vilumus

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriahõivesubjektil olev biomeetrilise hõive protsessi tundmise aste
Märkus 1 Biomeetriahõivesubjekti, kes on oluliselt tuttav biomeetrilise hõive protsessiga, loetakse kogenud hõivesubjektiks.
Märkus 2 Vilumust saab omandada süsteemi kasutamisega või teiste kasutamist vaadeldes.
= degree of familiarity of a biometric capture subject with the biometric capture process
Note 1. A biometric capture subject with substantial familiarity with the biometric capture process is referred to as a habituated capture subject (37.07.24).
Note 2. Habituation can be acquired through system use or observation of use by others.

Toimub laadimine

capture subject habituation

hõivesubjekti vilumus

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriahõivesubjektil olev biomeetrilise hõive protsessi tundmise aste
Märkus 1 Biomeetriahõivesubjekti, kes on oluliselt tuttav biomeetrilise hõive protsessiga, loetakse kogenud hõivesubjektiks.
Märkus 2 Vilumust saab omandada süsteemi kasutamisega või teiste kasutamist vaadeldes.
= degree of familiarity of a biometric capture subject with the biometric capture process
Note 1. A biometric capture subject with substantial familiarity with the biometric capture process is referred to as a habituated capture subject (37.07.24).
Note 2. Habituation can be acquired through system use or observation of use by others.

Palun oodake...

Tõrge

capture subject habituation

hõivesubjekti vilumus

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriahõivesubjektil olev biomeetrilise hõive protsessi tundmise aste
Märkus 1 Biomeetriahõivesubjekti, kes on oluliselt tuttav biomeetrilise hõive protsessiga, loetakse kogenud hõivesubjektiks.
Märkus 2 Vilumust saab omandada süsteemi kasutamisega või teiste kasutamist vaadeldes.
= degree of familiarity of a biometric capture subject with the biometric capture process
Note 1. A biometric capture subject with substantial familiarity with the biometric capture process is referred to as a habituated capture subject (37.07.24).
Note 2. Habituation can be acquired through system use or observation of use by others.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!