continuity (1)

jätkuvus (1)

olemus
katkematu olemasolu või talitlus

Oxford Languages:
1. the unbroken and consistent existence or operation of something over time

ISO 22300:
organisatsiooni strateegiline ja taktikaline suutvus,
juhtkonnas eelnevalt heakskiidetuna,
tingimuste, olukordade ja sündmuste
kavandamiseks ja neile reageerimiseks eesmärgiga
jätkata tegevust mingil vastuvõetaval ettemääratud tasemel
=
strategic and tactical capability, pre-approved by management, of an organization to plan for and respond to conditions, situations and events in order to continue operations at an acceptable predefined level

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Continuity_of_operations
https://en.wikipedia.org/wiki/Transitional_care#continuity

vt ka
- jätkuvus (2)
- pidevus

Toimub laadimine

continuity (1)

jätkuvus (1)

olemus
katkematu olemasolu või talitlus

Oxford Languages:
1. the unbroken and consistent existence or operation of something over time

ISO 22300:
organisatsiooni strateegiline ja taktikaline suutvus,
juhtkonnas eelnevalt heakskiidetuna,
tingimuste, olukordade ja sündmuste
kavandamiseks ja neile reageerimiseks eesmärgiga
jätkata tegevust mingil vastuvõetaval ettemääratud tasemel
=
strategic and tactical capability, pre-approved by management, of an organization to plan for and respond to conditions, situations and events in order to continue operations at an acceptable predefined level

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Continuity_of_operations
https://en.wikipedia.org/wiki/Transitional_care#continuity

vt ka
- jätkuvus (2)
- pidevus

Palun oodake...

Tõrge

continuity (1)

jätkuvus (1)

olemus
katkematu olemasolu või talitlus

Oxford Languages:
1. the unbroken and consistent existence or operation of something over time

ISO 22300:
organisatsiooni strateegiline ja taktikaline suutvus,
juhtkonnas eelnevalt heakskiidetuna,
tingimuste, olukordade ja sündmuste
kavandamiseks ja neile reageerimiseks eesmärgiga
jätkata tegevust mingil vastuvõetaval ettemääratud tasemel
=
strategic and tactical capability, pre-approved by management, of an organization to plan for and respond to conditions, situations and events in order to continue operations at an acceptable predefined level

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Continuity_of_operations
https://en.wikipedia.org/wiki/Transitional_care#continuity

vt ka
- jätkuvus (2)
- pidevus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!