AKIT
English Eesti

business continuity (1)

jätkusuutlikkus, kestlikkus (2); jätkupidevus; talitluspidevus; jätkuvus

Õ:kohati kasutatav "toimepidevus" on eksitav,
sest toime on üks standardsete
riskimudelite põhikomponente,
üldkeeles aga mõju sünonüüm

olemus
suutlikkus jätkata äritegevust, tegevust, protsessi vms
= an organization's ability to ensure operations and core business functions are not severely impacted by a disaster or incident

ISO 22300, ISO/IEC 19086, 22318:
organisatsiooni võime jätkata
pärast häirivat intsidenti
toodete või teenuste väljastust
ettemääratud vastuvõetavatel tasemetel
= capability of the organization to continue delivery of products or services at acceptable predefined levels following disruptive incident

ülevaateid
https://www.mha-it.com/2017/08/01/what-is-business-continuity/

https://cdemtaranaki.govt.nz/assets/Documents/Civil-Defence/Get-ready/Introduction-to-Business-Continuity-Planning.pdf

https://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/Tech_mag_business_continuity_sept06.pdf

https://books.mec.biz/tmp/books/7B6B6B7HEPQWS1ZN5U7Z.pdf

standardid
http://www.praxiom.com/iso-22301-overview.htm

vt ka
- jätkusuutlikkuse turve