AKIT
English Eesti

business continuity (1)

jätkusuutlikkus, kestlikkus (2); jätkupidevus; talitluspidevus; jätkuvus

Õ:kohati kasutatav "toimepidevus" on eksitav,
sest toime on üks standardsete
riskimudelite põhikomponente,
üldkeeles aga mõju sünonüüm

olemus
suutlikkus jätkata
äritegevust, tegevust, protsessi vms

ISO 22300, ISO/IEC 19086, 22318:
organisatsiooni võime jätkata
pärast häirivat intsidenti
toodete või teenuste väljastust
ettemääratud vastuvõetavatel tasemetel

täpsemalt
https://www.mha-it.com/2017/08/01/what-is-business-continuity/

https://cdemtaranaki.govt.nz/assets/Documents/Civil-Defence/Get-ready/Introduction-to-Business-Continuity-Planning.pdf

https://searchdisasterrecovery.techtarget.com/definition/business-continuity

https://www.gartner.com/doc/2519418/business-continuity-management-key-initiative

standard
http://www.praxiom.com/iso-22301-overview.htm

vt ka
- jätkusuutlikkuse turve