AKIT
English Eesti

business continuity (1)

jätkusuutlikkus, kestlikkus (2); jätkupidevus; talitluspidevus; jätkuvus

Õ:kohati kasutatav "toimepidevus" on eksitav,
sest toime on üks standardsete
riskimudelite põhikomponente,
üldkeeles aga mõju sünonüüm

olemus
suutlikkus jätkata
äritegevust, tegevust, protsessi vms

ISO 22300, ISO/IEC 19086, 22318:
organisatsiooni võime jätkata
pärast häirivat intsidenti
toodete või teenuste väljastust
ettemääratud vastuvõetavatel tasemetel

täpsemalt
https://cdemtaranaki.govt.nz/assets/Documents/Civil-Defence/Get-ready/Introduction-to-Business-Continuity-Planning.pdf

https://searchdisasterrecovery.techtarget.com/definition/business-continuity

http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/Tech_mag_business_continuity_sept06.pdf

https://www.gartner.com/doc/2519418/business-continuity-management-key-initiative

https://www.drj.com/downloads/drj_glossary.pdf

standard
http://www.praxiom.com/iso-22301-overview.htm

vt ka
- jätkusuutlikkuse turve