AKIT
English Eesti

incident

intsident

olemus
ootamatu sündmus,
mille tagajärg (enamasti soovimatu)
on määratletud sõltuvalt valdkonnast

standardmääratlusi
ISO/IEC 20000, ISO/IEC/IEEE 24765, ISACA:
iga sündmus, mis
- ei ole teenuse normaalse kulgemise osa ja
- põhjustab või võib põhjustada
selle teenuse katkemise või
ta kvaliteedi languse

ISO/IEC 13335, ISO/TR 13569:
ootamatu või soovimatu sündmus, mis
võib rikkuda äritegevusi või
teabe turvalisust, näiteks
— teenuse, seadmete või vahendite kadu
— süsteemi tõrge või ülekoormus
— inimviga
— lahknevus poliitikatest või juhistest
— füüsilise turvalisuse rike
— süsteemi ohjamatu muutus
— tarkvara või riistvara tõrge
— pääsuõiguste rikkumine

ISO 18788:
sündmus, mille tagajärjed võivad
- põhjustada surma või varade kahjustust või
- negatiivselt mõjutada inimõigusi ja
sisemiste või väliste riskiosaliste põhivabadusi

ISO/IEC TR 20000:
teenuse plaaniväline katkestus,
teenuse kvaliteedi langus või
sündmus, mis pole veel mõjutanud
kliendile antavat teenust

ISO 22300, 22318:
olukord, mis võib olla
halvang, kadu, hädaolukord või kriis
või viia selleni

ISO/IEC 24748:
anomaalne või ootamatu
sündmus(tik), tingimus või olukord
projekti, toote, teenuse või süsteemi
elutsükli mistahes hetkel

ISO/IEC 27043:
soovimatu või ootamatu,
loomult kuritegelik või mitte,
infoturvarike või sündmus või nende sari,
mis üsna tõenäoliselt võib
kahjustada äritegevust või
ähvardada teabe turvalisust

ISO 28002:
sündmus, mis võib viia
inim-, ainetu või füüsilise kahjuni
või organisatsiooni
tegevuse, teenuste või funktsioonide
katkemiseni ja
võib käsitlemata jätmisel laieneda
hädaolukorraks, kriisiks või avariiks

ISO 55000:
plaaniväline sündmus või juhtum,
mille tagajärg võib olla kahjustus
või muu kahju

ülevaateid
https://www.linkedin.com/pulse/isoiec-20000-12018-difference-between-incident-complaint-cooper

https://emilms.fema.gov/IS2200/groups/162.html

https://www.circl.lu/pub/taxonomy/

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-30/cybersecurity_incident_taxonomy_00CD828C-F851-AFC4-0B1B416696B5F710_53646.pdf

https://www.enisa.europa.eu/publications/reference-incident-classification-taxonomy/at_download/fullReport

vt ka
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- intsidendi valitsemine
- intsidendiaruanne
- intsidendihaldus
- intsidendijärgne analüüs
- intsidendikäsitlus
- intsidendile reageerimine
- intsidendimonitor
- intsidendiplaan
- intsidendirühm
- intsidendistsenaariumi õppus
- intsidenditeatis
- intsidentsus
- keskmine süsteemiintsidentide vaheline aeg
- keskmine teenuseintsidentide vaheline aeg
- küberintsident
- turvaintsident