AKIT
English Eesti

incident

intsident

olemus
ootamatu sündmus, millel on valdkonnast sõltuvana määratletud (enamasti soovimatu) tagajärg

standardmääratlusi
ISO/IEC 20000, ISO/IEC/IEEE 24765, ISACA: iga sündmus, mis ei ole teenuse normaalse kulgemise osa ning mis põhjustab või võib põhjustada selle teenuse katkemise või ta kvaliteedi languse

ISO/IEC 13335, ISO/TR 13569: ootamatu või soovimatu sündmus, mis võib rikkuda äritegevusi või infoturvet, näiteks
— teenuse, seadmete või vahendite kadu
— süsteemi tõrge või ülekoormus
— inimviga
— lahknevus poliitikatest või juhistest
— füüsilise turvalisuse rike
— süsteemi ohjamatu muutus
— tarkvara või riistvara tõrge
— pääsuõiguste rikkumine

ISO 18788: sündmus, mille tagajärjed võivad põhjustada surma või varade kahjustust või negatiivselt mõjutada inimõigusi ning sisemiste või väliste riskiosaliste põhivabadusi

ISO/IEC TR 20000: teenuse plaaniväline katkestus, teenuse kvaliteedi langus või sündmus, mis pole veel mõjutanud kliendile antavat teenust

ISO 22300, 22318: olukord, mis võib olla halvang, kadu, hädaolukord või kriis või viia selleni

ISO/IEC 24748: anomaalne või ootamatu sündmus(tik), tingimus või olukord projekti, toote, teenuse või süsteemi elutsükli mistahes hetkel

ISO/IEC 27043: soovimatu või ootamatu, loomult kuritegelik või mitte, infoturvarike või sündmus või nende sari, mis üsna tõenäoliselt võib kahjustada äritegevust või ähvardada teabe turvalisust

ISO 28002: sündmus, mis võib viia inim-, ainetu või füüsilise kahjuni või organisatsiooni tegevuse, teenuste või funktsioonide katkemiseni ning mis käsitlemata jätmisel võib laieneda hädaolukorraks, kriisiks või avariiks

ISO 55000: plaaniväline sündmus või juhtum, mille tagajärg võib olla kahjustus või muu kahju

vt ka
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- intsidendi valitsemine
- intsidendiaruanne
- intsidendihaldus
- intsidendijärgne analüüs
- intsidendikäsitlus
- intsidendile reageerimine
- intsidendimonitor
- intsidendiplaan
- intsidendirühm
- intsidendistsenaariumi õppus
- intsidenditeatis
- intsidentsus
- keskmine süsteemiintsidentide vaheline aeg
- keskmine teenuseintsidentide vaheline aeg
- küberintsident
- turvaintsident