incident

intsident

olemus
ootamatu sündmus, mille tagajärg (enamasti soovimatu)
on määratletud sõltuvalt valdkonnast

näiteid
ISO/IEC 20000-10:
teenuse ettekavatsematu katkestus, ta kvaliteedi langus
või sündmus, mis pole veel mõjutanud
kliendile või kasutajale antavat teenust
= unplanned interruption to a service, a reduction in the quality of a service or an event that has not yet impacted the service to the customeror user

ISO 22300, 22318:
olukord, mis võib olla halvang, kadu, hädaolukord või kriis
või viia selleni
= event that can be, or could lead to, a disruption, loss, emergency or crisis

ISO/IEC 24748:
anomaalne või ootamatu sündmus(tik), tingimus või olukord
projekti, toote, teenuse või süsteemi
elutsükli mistahes hetkel
= anomalous or unexpected event, set of events, condition, or situation at any time during the life cycle of a project, product, service, or system

ISO/IEC 27043:
soovimatu või ootamatu, loomult kuritegelik või mitte,
infoturvarike või sündmus või nende sari, mis
üsna tõenäoliselt võib kahjustada äritegevust või
ähvardada teabe turvalisust
= single or a series of unwanted or unexpected information security breaches or events, whether of criminal nature or not, that have a significant probability of compromising business operations or threatening information security

ISO 28002:
sündmus, mis võib viia
inim-, ainetu või füüsilise kahjuni
või organisatsiooni
tegevuse, teenuste või funktsioonide
katkemiseni ja
võib käsitlemata jätmisel laieneda
hädaolukorraks, kriisiks või avariiks
= event that has the capacity to lead to human, intangible or physical loss, or a disruption of an organization's operations, services, or functions, which, if not managed, can escalate into an emergency, crisis, or disaster

ISO 55000:
ettekavatsematu sündmus või juhtum,
mille tagajärg võib olla kahjustus või muu kahju
= unplanned event or occurrence resulting in damage or other loss

ülevaateid
https://www.linkedin.com/pulse/isoiec-20000-12018-difference-between-incident-complaint-cooper

https://emilms.fema.gov/IS2200/groups/162.html

https://www.circl.lu/pub/taxonomy/

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-30/cybersecurity_incident_taxonomy_00CD828C-F851-AFC4-0B1B416696B5F710_53646.pdf

https://www.enisa.europa.eu/publications/reference-incident-classification-taxonomy/at_download/fullReport

vt ka
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- intsidendi valitsemine
- intsidendiaruanne
- intsidendihaldus
- intsidendijärgne analüüs
- intsidendikäsitlus
- intsidendile reageerimine
- intsidendimonitor
- intsidendiplaan
- intsidendirühm
- intsidendistsenaariumi õppus
- intsidenditeatis
- intsidentsus
- keskmine süsteemiintsidentide vaheline aeg
- keskmine teenuseintsidentide vaheline aeg
- küberintsident
- turvaintsident

Toimub laadimine

incident

intsident

olemus
ootamatu sündmus, mille tagajärg (enamasti soovimatu)
on määratletud sõltuvalt valdkonnast

näiteid
ISO/IEC 20000-10:
teenuse ettekavatsematu katkestus, ta kvaliteedi langus
või sündmus, mis pole veel mõjutanud
kliendile või kasutajale antavat teenust
= unplanned interruption to a service, a reduction in the quality of a service or an event that has not yet impacted the service to the customeror user

ISO 22300, 22318:
olukord, mis võib olla halvang, kadu, hädaolukord või kriis
või viia selleni
= event that can be, or could lead to, a disruption, loss, emergency or crisis

ISO/IEC 24748:
anomaalne või ootamatu sündmus(tik), tingimus või olukord
projekti, toote, teenuse või süsteemi
elutsükli mistahes hetkel
= anomalous or unexpected event, set of events, condition, or situation at any time during the life cycle of a project, product, service, or system

ISO/IEC 27043:
soovimatu või ootamatu, loomult kuritegelik või mitte,
infoturvarike või sündmus või nende sari, mis
üsna tõenäoliselt võib kahjustada äritegevust või
ähvardada teabe turvalisust
= single or a series of unwanted or unexpected information security breaches or events, whether of criminal nature or not, that have a significant probability of compromising business operations or threatening information security

ISO 28002:
sündmus, mis võib viia
inim-, ainetu või füüsilise kahjuni
või organisatsiooni
tegevuse, teenuste või funktsioonide
katkemiseni ja
võib käsitlemata jätmisel laieneda
hädaolukorraks, kriisiks või avariiks
= event that has the capacity to lead to human, intangible or physical loss, or a disruption of an organization's operations, services, or functions, which, if not managed, can escalate into an emergency, crisis, or disaster

ISO 55000:
ettekavatsematu sündmus või juhtum,
mille tagajärg võib olla kahjustus või muu kahju
= unplanned event or occurrence resulting in damage or other loss

ülevaateid
https://www.linkedin.com/pulse/isoiec-20000-12018-difference-between-incident-complaint-cooper

https://emilms.fema.gov/IS2200/groups/162.html

https://www.circl.lu/pub/taxonomy/

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-30/cybersecurity_incident_taxonomy_00CD828C-F851-AFC4-0B1B416696B5F710_53646.pdf

https://www.enisa.europa.eu/publications/reference-incident-classification-taxonomy/at_download/fullReport

vt ka
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- intsidendi valitsemine
- intsidendiaruanne
- intsidendihaldus
- intsidendijärgne analüüs
- intsidendikäsitlus
- intsidendile reageerimine
- intsidendimonitor
- intsidendiplaan
- intsidendirühm
- intsidendistsenaariumi õppus
- intsidenditeatis
- intsidentsus
- keskmine süsteemiintsidentide vaheline aeg
- keskmine teenuseintsidentide vaheline aeg
- küberintsident
- turvaintsident

Palun oodake...

Tõrge

incident

intsident

olemus
ootamatu sündmus, mille tagajärg (enamasti soovimatu)
on määratletud sõltuvalt valdkonnast

näiteid
ISO/IEC 20000-10:
teenuse ettekavatsematu katkestus, ta kvaliteedi langus
või sündmus, mis pole veel mõjutanud
kliendile või kasutajale antavat teenust
= unplanned interruption to a service, a reduction in the quality of a service or an event that has not yet impacted the service to the customeror user

ISO 22300, 22318:
olukord, mis võib olla halvang, kadu, hädaolukord või kriis
või viia selleni
= event that can be, or could lead to, a disruption, loss, emergency or crisis

ISO/IEC 24748:
anomaalne või ootamatu sündmus(tik), tingimus või olukord
projekti, toote, teenuse või süsteemi
elutsükli mistahes hetkel
= anomalous or unexpected event, set of events, condition, or situation at any time during the life cycle of a project, product, service, or system

ISO/IEC 27043:
soovimatu või ootamatu, loomult kuritegelik või mitte,
infoturvarike või sündmus või nende sari, mis
üsna tõenäoliselt võib kahjustada äritegevust või
ähvardada teabe turvalisust
= single or a series of unwanted or unexpected information security breaches or events, whether of criminal nature or not, that have a significant probability of compromising business operations or threatening information security

ISO 28002:
sündmus, mis võib viia
inim-, ainetu või füüsilise kahjuni
või organisatsiooni
tegevuse, teenuste või funktsioonide
katkemiseni ja
võib käsitlemata jätmisel laieneda
hädaolukorraks, kriisiks või avariiks
= event that has the capacity to lead to human, intangible or physical loss, or a disruption of an organization's operations, services, or functions, which, if not managed, can escalate into an emergency, crisis, or disaster

ISO 55000:
ettekavatsematu sündmus või juhtum,
mille tagajärg võib olla kahjustus või muu kahju
= unplanned event or occurrence resulting in damage or other loss

ülevaateid
https://www.linkedin.com/pulse/isoiec-20000-12018-difference-between-incident-complaint-cooper

https://emilms.fema.gov/IS2200/groups/162.html

https://www.circl.lu/pub/taxonomy/

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-30/cybersecurity_incident_taxonomy_00CD828C-F851-AFC4-0B1B416696B5F710_53646.pdf

https://www.enisa.europa.eu/publications/reference-incident-classification-taxonomy/at_download/fullReport

vt ka
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- intsidendi valitsemine
- intsidendiaruanne
- intsidendihaldus
- intsidendijärgne analüüs
- intsidendikäsitlus
- intsidendile reageerimine
- intsidendimonitor
- intsidendiplaan
- intsidendirühm
- intsidendistsenaariumi õppus
- intsidenditeatis
- intsidentsus
- keskmine süsteemiintsidentide vaheline aeg
- keskmine teenuseintsidentide vaheline aeg
- küberintsident
- turvaintsident

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!