AKIT
English Eesti

emergency (1)

hädaolukord; avarii (1); eriolukord

olemus
ootamatu olukord, mis tekitab otsese riski
tervisele, elule, varadele või keskkonnale,
kontekstist sõltuva ulatuse, rõhu ja toimega

määratlusi
ISO 28002, ISO/IWA 6:
äkiline tungiv tavaliselt ootamatu sündmus,
mis nõuab viivitamatut tegutsemist
ISO 7240:
ähvardav risk või tõsine oht inimestele või varale
ISO 21101: v
iivitamatut tegutsemist nõudev tõsine olukord
ISO 11320:
erakorraline olukord või sündmus,
mis nõuab kiiret tegutsemist,
eeskätt vähendamaks ohtu või kahjulikke tagajärgi
inimeste tervisele ja ohutusele, elu kvaliteedile,
varale või keskkonnale

hädaolukorra seadus, § 2 (1):
sündmus või sündmuste ahel, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist või põhjustab suure varalise kahju või suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse pidevuses* ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus
https://www.riigiteataja.ee/akt/117052020003
* originaalis eksitav: "toimepidevuses"
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/hadaolukorra_ja_eriolukorra_erinevused_ning_eristamise_vajalikkus._juriidiline_analuus.pdf
Emergency Act (Estonia)
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/516052020003/consolide

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/hadaolukorra_ja_eriolukorra_erinevused_ning_eristamise_vajalikkus._juriidiline_analuus.pdf

reageerimine
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en

https://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/emergencies/em2002chap4.pdf

põhjalikumalt
https://www.phmsa.dot.gov/sites/phmsa.dot.gov/files/2020-08/ERG2020-WEB.pdf

vt ka
- avarii (2)
- avariihaldus
- avariitaaste
- avariitööd
- häda-; avarii-