AKIT
English Eesti

emergency (2)

häda-; avarii-; varu- (4)

näiteid
emergency aid -- hädaabi
emergency brake -- avariipidur; hädapidur
emergency button -- avariinupp
emergency exit-- varuväljapääs, avariiväljapääs
emergency fund -- reservfond
emergency kit -- esmaabipaun
emergency light -- ohutuli
emergency landing -- hädamaandumine
emergency lighting -- avariivalgustus
emergency load -- avariikoormus
emergency phone -- hädatelefon
emergency power -- hädaabivõimsus; hädaabienergia
emergency reserves -- puutumatu varu
emergency set-- varuvagregaat; varukomplekt
emergency siren -- hädasireen
emergency stock -- puutumatu varu
emergency stop -- hädaseiskamine; hädapeatamine
emergency supply -- avariitoide
emergency unit -- reservagregaat
emergency valve -- torulekkeklapp

vt ka
- avariihaldus
- avariirühm
- avariitööd
- erakorraline
- hädaabidokument
- hädaabikõne
- hädaabinumber
- kiir-
- pääste- (2)
- varu- (1)
- varu- (2)
- varu- (3)