AKIT
English Eesti

emergency number

hädaabinumber

olemus
ühtne dispetšeri telefoninumber
hädaolukordade puhuks,
mõnedes maades on kasutusel
rööbiti endiste eraldi numbritega

Eestis
112 -- kiirabi, päästjad, politsei

Eurooa Liidus (ja lähimaades)
112, kuid eranditega (näiteks: Saksamaal politsei 110)
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/security-and-emergencies/emergency/faq/index_en.htm

maailmas
http://www.suicidestop.com/worldwide_emergency_numbers.html

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_emergency_telephone_numbers

GSM
- hädanumbrit saab valida ka lukustatult,
kohati SIM-kaarditagi,
PIN-koodi asemel, ka ülekoormatud võrgus
- enamasti on hädanumbriteks
programmeeritud 112, 911 ja 999,
kuid SIM-kaardi väljaandja võib lisada muid kohalikke
- hädaabikutsel on võrgus prioriteet muude kõnede ees

vt ka
- päästeteenistus