execute

täide viima; täide saatma; täitma; hukkama

olemus
Wiktionary, verb:
1. (transitive) to kill, especially as punishment for a capital crime
4. (transitive, law) to carry out, to perform an act; to put into effect or cause to become legally binding or valid (as a contract) by so doing
5. (transitive, computing) to start, launch or run
6. (intransitive, computing) to run, usually successfully


näiteid
duly executed -- korralikult tehtud; täpselt täidetud
execute a contract -- lepingut täitma
execute a conveyance -- omandiõigust loovutama
execute a deed -- kirjalikku lepingut sõlmima
execute a will -- testamenti täitma
execute a writ -- kohtumäärust täide viima
execute an order -- tellimust täitma
execute justice -- õigust mõistma
execute time -- täidesaatmisaeg
executed consideration -- täidetud vastuhüvitis
executed work -- tehtud töö
unexecuted -- täitmata; vormistamata; teostamata
work executed -- tehtud töö

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Execution_(computing)

vt ka
- koodi täitmine

Toimub laadimine

execute

täide viima; täide saatma; täitma; hukkama

olemus
Wiktionary, verb:
1. (transitive) to kill, especially as punishment for a capital crime
4. (transitive, law) to carry out, to perform an act; to put into effect or cause to become legally binding or valid (as a contract) by so doing
5. (transitive, computing) to start, launch or run
6. (intransitive, computing) to run, usually successfully


näiteid
duly executed -- korralikult tehtud; täpselt täidetud
execute a contract -- lepingut täitma
execute a conveyance -- omandiõigust loovutama
execute a deed -- kirjalikku lepingut sõlmima
execute a will -- testamenti täitma
execute a writ -- kohtumäärust täide viima
execute an order -- tellimust täitma
execute justice -- õigust mõistma
execute time -- täidesaatmisaeg
executed consideration -- täidetud vastuhüvitis
executed work -- tehtud töö
unexecuted -- täitmata; vormistamata; teostamata
work executed -- tehtud töö

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Execution_(computing)

vt ka
- koodi täitmine

Palun oodake...

Tõrge

execute

täide viima; täide saatma; täitma; hukkama

olemus
Wiktionary, verb:
1. (transitive) to kill, especially as punishment for a capital crime
4. (transitive, law) to carry out, to perform an act; to put into effect or cause to become legally binding or valid (as a contract) by so doing
5. (transitive, computing) to start, launch or run
6. (intransitive, computing) to run, usually successfully


näiteid
duly executed -- korralikult tehtud; täpselt täidetud
execute a contract -- lepingut täitma
execute a conveyance -- omandiõigust loovutama
execute a deed -- kirjalikku lepingut sõlmima
execute a will -- testamenti täitma
execute a writ -- kohtumäärust täide viima
execute an order -- tellimust täitma
execute justice -- õigust mõistma
execute time -- täidesaatmisaeg
executed consideration -- täidetud vastuhüvitis
executed work -- tehtud töö
unexecuted -- täitmata; vormistamata; teostamata
work executed -- tehtud töö

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Execution_(computing)

vt ka
- koodi täitmine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!