Estonian Internal Security Service

Kaitsepolitseiamet, KaPo

olemus
valitsusasutus Siseministeeriumi haldusalas,
tegutseb riigi sisejulgeoleku tagamiseks
teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamisega
ning uurib süütegusid
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses
=
a central national security institution of Republic of Estonia

ülevaateid
https://www.riigiteataja.ee/akt/110102017011?leiaKehtiv

https://et.wikipedia.org/wiki/Kaitsepolitseiamet
https://en.wikipedia.org/wiki/Estonian_Internal_Security_Service

veebisait
https://www.kapo.ee/

Toimub laadimine

Estonian Internal Security Service

Kaitsepolitseiamet, KaPo

olemus
valitsusasutus Siseministeeriumi haldusalas,
tegutseb riigi sisejulgeoleku tagamiseks
teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamisega
ning uurib süütegusid
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses
=
a central national security institution of Republic of Estonia

ülevaateid
https://www.riigiteataja.ee/akt/110102017011?leiaKehtiv

https://et.wikipedia.org/wiki/Kaitsepolitseiamet
https://en.wikipedia.org/wiki/Estonian_Internal_Security_Service

veebisait
https://www.kapo.ee/

Palun oodake...

Tõrge

Estonian Internal Security Service

Kaitsepolitseiamet, KaPo

olemus
valitsusasutus Siseministeeriumi haldusalas,
tegutseb riigi sisejulgeoleku tagamiseks
teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamisega
ning uurib süütegusid
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses
=
a central national security institution of Republic of Estonia

ülevaateid
https://www.riigiteataja.ee/akt/110102017011?leiaKehtiv

https://et.wikipedia.org/wiki/Kaitsepolitseiamet
https://en.wikipedia.org/wiki/Estonian_Internal_Security_Service

veebisait
https://www.kapo.ee/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!