AKIT
English Eesti

EESSI

EESSI

(= Electronic Exchange of Social Security Information,
"elektrooniline sotsiaalkindlustusteabe vahetus")

olemus
rahvusvaheline hajussüsteem
sotsiaalkindlustusteabe koordineerimiseks
EL määruste 883/204 ja 987/2009 alusel

ülevaateid
https://www.slideshare.net/trESS-network/2010-eessi-electronic-exchange-of-social-security-information

http://slideplayer.com/slide/10288690/

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=869

https://www.scoop4c.eu/sites/default/files/2017-12/Cukure_EESSI.pdf