AKIT
English Eesti

disaster

avarii (2); katastroof; õnnetus (2)

olemus
ootamatu sündmus(esari), mis katkestab normaalse talitluse

näiteid
- häkkimisintsident
- kahjutuli
- loodusõnnetus

standardmääratlusi
ISO 22300:
olukord, kus inim-, materiaalsed, majanduslikud või keskkonnakahjud
ületavad mõjutatud organisatsiooni, kogukonna või ühiskonna
võime neile reageerida ja neist toibuda omaenda ressursside abil
ISO 28002:
suurt kahju või kaotust põhjustav sündmus
ISACA:
ootamatu hävitav sündmus, mis
mingiks määratud ajavahemikuks
teeb võimatuks elutähtsad ärifunktsioonid:
periood, mil ettevõtte juhtkond otsustab
tavalise tööolukorras reageerimise asemel
rakendada oma toibumisplaani;
tavaliselt tähendab varuasukohta siirdumise algust

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster

https://apps.who.int/disasters/repo/7656.pdf

http://bvsper.paho.org/share/ETRAS/AyS/texcom/desastres/ficrphge/cap1.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WDR%202016-FINAL_web.pdf

vt ka
- avarii (1)
- avariijärgne taaste
- toibumise plaanimine
- toibumisplaan
- õnnetus (1)