AKIT
English Eesti

disaster recovery

avariijärgne taaste, avariitaaste; taastevõime

olemus
elutähtsaid ärifunktsioone toetavate
IT-süsteemide ja andmete
kasutamise taastamine pärast suuremat intsidenti,
mis mõjutas esmajärgulisi tootmissüsteeme ja andmeid

ISO/IEC 19086, 27031:
organisatsiooni info- ja sidetehnoloogia elementide võime
toetada ettemääratud perioodil pärast avariid
elutähtsaid ärifunktsioone mingil vastuvõetaval tasemel

ülevaateid
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1117263/FULLTEXT01.pdf

https://www.exponential-e.com/images/Brochures/Zerto_Disaster-Recovery-Guide.pdf

https://cacnc.org/wp-content/uploads/2016/06/techsoup-disaster-recovery-guide.pdf

http://crystaltechnologies.com/wp-content/uploads/2017/12/evolve-ip-disaster-recovery-checklist.pdf

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1084.6755&rep=rep1&type=pdf

vt ka
- info- ja sidetehnoloogia taasteplaan
- intsidendihaldus
- intsidendikäsitlus
- jätkuvuse haldus
- toibumisplaan