disaster

avarii (2); katastroof; õnnetus (2)

olemus
ootamatu sündmus(esari),
mis katkestab normaalse talitluse, näiteks
häkkimisintsident, kahjutuli, loodusõnnetus

Oxford Languages:
a sudden accident or a natural catastrophe that causes great damage or loss of life

ISO 22300, katastroof:
olukord, kus ulatuslikud inim-, materiaalsed,
majanduslikud või keskkonnakahjud ületavad
mõjutatud organisatsiooni, kogukonna või ühiskonna
võimet neile reageerida ja neist toibuda
omaenda ressursside abil
= situation where widespread human, material, economic or environmental losses have occurred that exceeded the ability of the affected organization, community or society to respond and recover using its own resources

ISO 28002:
sündmus, mis põhjustab suurt kahju või kaotust
= event that causes great damage or loss

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster

http://desinventar.cimafoundation.org/disasterclassification.html

https://www.cred.be/downloadFile.php?file=sites/default/files/DisCatClass_264.pdf

https://apps.who.int/disasters/repo/7656.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WDR%202016-FINAL_web.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8630994/

vt ka
- avarii (1)
- avariijärgne taaste
- toibumise plaanimine
- toibumisplaan
- õnnetus (1)

Toimub laadimine

disaster

avarii (2); katastroof; õnnetus (2)

olemus
ootamatu sündmus(esari),
mis katkestab normaalse talitluse, näiteks
häkkimisintsident, kahjutuli, loodusõnnetus

Oxford Languages:
a sudden accident or a natural catastrophe that causes great damage or loss of life

ISO 22300, katastroof:
olukord, kus ulatuslikud inim-, materiaalsed,
majanduslikud või keskkonnakahjud ületavad
mõjutatud organisatsiooni, kogukonna või ühiskonna
võimet neile reageerida ja neist toibuda
omaenda ressursside abil
= situation where widespread human, material, economic or environmental losses have occurred that exceeded the ability of the affected organization, community or society to respond and recover using its own resources

ISO 28002:
sündmus, mis põhjustab suurt kahju või kaotust
= event that causes great damage or loss

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster

http://desinventar.cimafoundation.org/disasterclassification.html

https://www.cred.be/downloadFile.php?file=sites/default/files/DisCatClass_264.pdf

https://apps.who.int/disasters/repo/7656.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WDR%202016-FINAL_web.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8630994/

vt ka
- avarii (1)
- avariijärgne taaste
- toibumise plaanimine
- toibumisplaan
- õnnetus (1)

Palun oodake...

Tõrge

disaster

avarii (2); katastroof; õnnetus (2)

olemus
ootamatu sündmus(esari),
mis katkestab normaalse talitluse, näiteks
häkkimisintsident, kahjutuli, loodusõnnetus

Oxford Languages:
a sudden accident or a natural catastrophe that causes great damage or loss of life

ISO 22300, katastroof:
olukord, kus ulatuslikud inim-, materiaalsed,
majanduslikud või keskkonnakahjud ületavad
mõjutatud organisatsiooni, kogukonna või ühiskonna
võimet neile reageerida ja neist toibuda
omaenda ressursside abil
= situation where widespread human, material, economic or environmental losses have occurred that exceeded the ability of the affected organization, community or society to respond and recover using its own resources

ISO 28002:
sündmus, mis põhjustab suurt kahju või kaotust
= event that causes great damage or loss

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster

http://desinventar.cimafoundation.org/disasterclassification.html

https://www.cred.be/downloadFile.php?file=sites/default/files/DisCatClass_264.pdf

https://apps.who.int/disasters/repo/7656.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WDR%202016-FINAL_web.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8630994/

vt ka
- avarii (1)
- avariijärgne taaste
- toibumise plaanimine
- toibumisplaan
- õnnetus (1)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!