AKIT
English Eesti

resource

ressurss (1)

olemus
miski, mida vajatakse millegi tegemiseks:
vahend, vara, varud

ISO 18435:
olem mingi töö tegemiseks
= entity used to accomplish a task

ISO/IEC 2382:
andmetöötlussüsteemi element, mis on vajalik
nõutavate operatsioonide sooritamiseks
= any element of a data processing system needed to perform required operations

ISO/IEC 12207, ISO/IEC TR 29110:
vara, mida protsessi käigus kasutatakse või tarbitakse
= asset that is utilized or consumed during the execution of a process

ISO 22300:
kõik varad, inimesed, oskused, kogu teave, tehnoloogia (koos seadmetega), ruumid, varud, mis peavad
organisatsioonil oma tööks ja eesmärgi saavutamiseks vajaduse korral kasutatavad olema
= all assets (including plant and equipment), people, skills, technology, premises, and supplies and information (whether electronic or not) that an organization has to have available to use, when needed, in order to operate and meet its objective

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource

https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_resource

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_resource

https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_(Java)

https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_(disambiguation)

vt ka
- andmeressursside haldus
- elutähtis ressurss
- hindamisobjekti ressurss
- inforessursid
- jääkressurss
- netiressurss
- rakenduse ressursitarve
- ressursid
- ressursidiagramm, ressursihistogramm
- ressursikimp
- ressursikurnamisrünne
- ressursisigneerimine
- ressursisäästlik
- ressurss (2)
- ressursside hindamine ja seire
- ressursside ühendamine
- sisendressursid