information resources (1)

inforessursid

olemus
(1a) andmed ja teave koos kaasnevate muude ressurssidega

NIST SP 800-128:
information and related resources, such as personnel, equipment, funds, and information technology

ISO 5127, inforessurss:
vara, andmik, dokument või füüsilisel või digitaalkujul olem,
mis annab oma panuse inimteadmusse
=
information resource
asset, record, document, or item in physical or digital form
that contributes to human knowledge


(1b) teabeallikad
= sources of information

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_resource

https://www.nottingham.ac.uk/studyingeffectively/reading/infotypes.aspx

Toimub laadimine

information resources (1)

inforessursid

olemus
(1a) andmed ja teave koos kaasnevate muude ressurssidega

NIST SP 800-128:
information and related resources, such as personnel, equipment, funds, and information technology

ISO 5127, inforessurss:
vara, andmik, dokument või füüsilisel või digitaalkujul olem,
mis annab oma panuse inimteadmusse
=
information resource
asset, record, document, or item in physical or digital form
that contributes to human knowledge


(1b) teabeallikad
= sources of information

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_resource

https://www.nottingham.ac.uk/studyingeffectively/reading/infotypes.aspx

Palun oodake...

Tõrge

information resources (1)

inforessursid

olemus
(1a) andmed ja teave koos kaasnevate muude ressurssidega

NIST SP 800-128:
information and related resources, such as personnel, equipment, funds, and information technology

ISO 5127, inforessurss:
vara, andmik, dokument või füüsilisel või digitaalkujul olem,
mis annab oma panuse inimteadmusse
=
information resource
asset, record, document, or item in physical or digital form
that contributes to human knowledge


(1b) teabeallikad
= sources of information

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_resource

https://www.nottingham.ac.uk/studyingeffectively/reading/infotypes.aspx

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!