identity provider

identiteeditarnija

olemus
usaldatav teenuseandja (süsteem, veebisait), kes/mis
loob, haldab ja autendib pääsu reguleerivate veebisaitide
kasutajate identiteete

NIST SP 1800-17c:
a trusted entity that issues or registers subscriber authenticators and issues electronic credentials to subscribers
A CSP may be an independent third party or issue credentials for its own use.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_provider

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:798451/FULLTEXT01.pdf

vt ka
- identiteedihaldus

Toimub laadimine

identity provider

identiteeditarnija

olemus
usaldatav teenuseandja (süsteem, veebisait), kes/mis
loob, haldab ja autendib pääsu reguleerivate veebisaitide
kasutajate identiteete

NIST SP 1800-17c:
a trusted entity that issues or registers subscriber authenticators and issues electronic credentials to subscribers
A CSP may be an independent third party or issue credentials for its own use.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_provider

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:798451/FULLTEXT01.pdf

vt ka
- identiteedihaldus

Palun oodake...

Tõrge

identity provider

identiteeditarnija

olemus
usaldatav teenuseandja (süsteem, veebisait), kes/mis
loob, haldab ja autendib pääsu reguleerivate veebisaitide
kasutajate identiteete

NIST SP 1800-17c:
a trusted entity that issues or registers subscriber authenticators and issues electronic credentials to subscribers
A CSP may be an independent third party or issue credentials for its own use.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_provider

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:798451/FULLTEXT01.pdf

vt ka
- identiteedihaldus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!