IIOT

tööstuse esemevõrk, masinavõrk

(= industrial Internet of things)

olemus
tööstusseadmete esemevõrk

ISO/TS 18101-1:
infoühiskonna globaaltaristu, mis
võimaldab progressiivteenuseid
füüsiliste ja virtuaalsete esemete
kokkuühendamisega seniste ja tekkivate
koostalitluslike info- ja sidetetehnoloogiate abil
=
global infrastructure for the information society, enabling advanced services by interconnecting (physical and virtual) things based on, existing and evolving, interoperable information and communication technologies

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/13271024/

https://www.rti.com/blog/the-iiot-primer

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_internet_of_things

https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/DIAL/industrial-internet-of-things-report.pdf

https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/DIAL/industrial-internet-of-things-report.pdf

https://www.mdpi.com/1424-8220/22/15/5836/pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:tr:30166:ed-1:v1:en

vt ka
- andurivõrk

Toimub laadimine

IIOT

tööstuse esemevõrk, masinavõrk

(= industrial Internet of things)

olemus
tööstusseadmete esemevõrk

ISO/TS 18101-1:
infoühiskonna globaaltaristu, mis
võimaldab progressiivteenuseid
füüsiliste ja virtuaalsete esemete
kokkuühendamisega seniste ja tekkivate
koostalitluslike info- ja sidetetehnoloogiate abil
=
global infrastructure for the information society, enabling advanced services by interconnecting (physical and virtual) things based on, existing and evolving, interoperable information and communication technologies

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/13271024/

https://www.rti.com/blog/the-iiot-primer

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_internet_of_things

https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/DIAL/industrial-internet-of-things-report.pdf

https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/DIAL/industrial-internet-of-things-report.pdf

https://www.mdpi.com/1424-8220/22/15/5836/pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:tr:30166:ed-1:v1:en

vt ka
- andurivõrk

Palun oodake...

Tõrge

IIOT

tööstuse esemevõrk, masinavõrk

(= industrial Internet of things)

olemus
tööstusseadmete esemevõrk

ISO/TS 18101-1:
infoühiskonna globaaltaristu, mis
võimaldab progressiivteenuseid
füüsiliste ja virtuaalsete esemete
kokkuühendamisega seniste ja tekkivate
koostalitluslike info- ja sidetetehnoloogiate abil
=
global infrastructure for the information society, enabling advanced services by interconnecting (physical and virtual) things based on, existing and evolving, interoperable information and communication technologies

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/13271024/

https://www.rti.com/blog/the-iiot-primer

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_internet_of_things

https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/DIAL/industrial-internet-of-things-report.pdf

https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/DIAL/industrial-internet-of-things-report.pdf

https://www.mdpi.com/1424-8220/22/15/5836/pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:tr:30166:ed-1:v1:en

vt ka
- andurivõrk

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!