AKIT
English Eesti

intermediate biometric sample processing

biomeetriaproovi vahetöötlus

ISO/IEC 2382: biomeetrilise proovi manipuleerimine, mis ei väljasta biomeetrilisi erisusi

näiteid
- kärpimine
- mastabeerimine
- tihendus
- vormingu teisendus
- pildiväärindus