AKIT
English Eesti

biometric feature

biomeetriline erisus

olemus
ISO/IEC 2382, 19792, 19794,
TR 24741, 24745, TR 30117:
kogum arve või tunnusmärke, mis
on ekstraktitud biomeetrilistest proovidest
ja määratud võrdlusteks:
- sooritatud biomeetriliste erisuste ekstraktimise tulem
- võib lugeda ka töödeldud biomeetriliseks prooviks
- võidakse võtta ka vahepealsest proovist
- proovide filtrid (näiteks omavektornäod)
ei ole erisused, kuid
nende väljundandmed võivad olla

ISO/IEC 19794-3, 24713-2:
valmendatud või
vahepealsest biomeetrilisest proovist
ekstraktitud teabe
matemaatilise teisendusega saadud
kokkuvõtlik esitus

ISO/IEC 24713:
biomeetrilise proovi
eristav ja korratav näitaja,
mida saab talletada andmebaasis mallina
või võrrelda konkreetse malliga

täpsemalt
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.258.7176&rep=rep1&type=pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/6394/787d90a7c31f37a043faef0bd63f34e2a14c.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292116/

https://link.springer.com/chapter/10.1007/11527923_85

http://sce.carleton.ca/faculty/adler/publications/2006/adler-youmaran-loyka-2006-biometric-entropy.pdf

vt ka
- biomeetrik
- biomeetrikuteisend
- biomeetriku tüüp
- biomeetriline erisusüksus