biometric data protection authority

biomeetriaandmete kaitse asutus

olemus
ISO/IEC 2382-37:
organ, kelle ülesanne on isikute õiguste kaitse biomeetriaandmete ja biomeetriaväliste andmete kasutamisel biomeetriasüsteemis
= body charged with protecting the rights of individuals with respect to the use of biometric and non-biometric data in a biometric system

Toimub laadimine

biometric data protection authority

biomeetriaandmete kaitse asutus

olemus
ISO/IEC 2382-37:
organ, kelle ülesanne on isikute õiguste kaitse biomeetriaandmete ja biomeetriaväliste andmete kasutamisel biomeetriasüsteemis
= body charged with protecting the rights of individuals with respect to the use of biometric and non-biometric data in a biometric system

Palun oodake...

Tõrge

biometric data protection authority

biomeetriaandmete kaitse asutus

olemus
ISO/IEC 2382-37:
organ, kelle ülesanne on isikute õiguste kaitse biomeetriaandmete ja biomeetriaväliste andmete kasutamisel biomeetriasüsteemis
= body charged with protecting the rights of individuals with respect to the use of biometric and non-biometric data in a biometric system

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!