biometric algorithm

biomeetriaalgoritm

olemus
ISO/IEC 19794:
lõpliku arvu sammudega käsujada, mis
ütleb biomeetriasüsteemile, kuidas
lahendada mingit probleemi,
enamasti otsustamiseks, kas
biomeetriline proov ja biomeetriline etalon
ühtuvad
= sequence of instructions that tell a biometric system how to solve a particular problem
Note. A biometric algorithm will have a finite number of steps and is typically used by the biometric system software to decide whether biometric probe data and a biometric reference match.


ISO/IEC 2382-37:
kogum käske ja reegleid
biomeetriliste proovide töötluseks;
biomeetriasignaalide ja -andmete täielik töötlus
võib sisaldada signaali tuvastust, segmentimist, biomeetriliste erisuste ekstraktimist, kvaliteedi hindamist, biomeetrilise mudeli genereerimist, biomeetrilise malli genereerimist, võrdlust,
biomeetrilist võrdlusotsustust,
tihendust, hõrendust jm
=
set of instructions and rules for processing biometric samples Note .The complete processing of biometric signals and data may involve: signal detection, segmentation, biometric feature extraction, quality assessment, biometric model generation, biometric template generation, comparison, biometric comparison decision, compression, decompression, etc.

ülevaateid
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-73003-5_208

näiteid
https://www.biometricupdate.com/201912/idemia-biometric-algorithm-generates-thousands-of-leads-as-fingerprint-examiner-tests-questioned

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5884501/

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-73003-5_127

http://www.sce.carleton.ca/faculty/adler/publications/2011/ryoumaran-2011-PhD-thesis.pdf

Toimub laadimine

biometric algorithm

biomeetriaalgoritm

olemus
ISO/IEC 19794:
lõpliku arvu sammudega käsujada, mis
ütleb biomeetriasüsteemile, kuidas
lahendada mingit probleemi,
enamasti otsustamiseks, kas
biomeetriline proov ja biomeetriline etalon
ühtuvad
= sequence of instructions that tell a biometric system how to solve a particular problem
Note. A biometric algorithm will have a finite number of steps and is typically used by the biometric system software to decide whether biometric probe data and a biometric reference match.


ISO/IEC 2382-37:
kogum käske ja reegleid
biomeetriliste proovide töötluseks;
biomeetriasignaalide ja -andmete täielik töötlus
võib sisaldada signaali tuvastust, segmentimist, biomeetriliste erisuste ekstraktimist, kvaliteedi hindamist, biomeetrilise mudeli genereerimist, biomeetrilise malli genereerimist, võrdlust,
biomeetrilist võrdlusotsustust,
tihendust, hõrendust jm
=
set of instructions and rules for processing biometric samples Note .The complete processing of biometric signals and data may involve: signal detection, segmentation, biometric feature extraction, quality assessment, biometric model generation, biometric template generation, comparison, biometric comparison decision, compression, decompression, etc.

ülevaateid
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-73003-5_208

näiteid
https://www.biometricupdate.com/201912/idemia-biometric-algorithm-generates-thousands-of-leads-as-fingerprint-examiner-tests-questioned

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5884501/

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-73003-5_127

http://www.sce.carleton.ca/faculty/adler/publications/2011/ryoumaran-2011-PhD-thesis.pdf

Palun oodake...

Tõrge

biometric algorithm

biomeetriaalgoritm

olemus
ISO/IEC 19794:
lõpliku arvu sammudega käsujada, mis
ütleb biomeetriasüsteemile, kuidas
lahendada mingit probleemi,
enamasti otsustamiseks, kas
biomeetriline proov ja biomeetriline etalon
ühtuvad
= sequence of instructions that tell a biometric system how to solve a particular problem
Note. A biometric algorithm will have a finite number of steps and is typically used by the biometric system software to decide whether biometric probe data and a biometric reference match.


ISO/IEC 2382-37:
kogum käske ja reegleid
biomeetriliste proovide töötluseks;
biomeetriasignaalide ja -andmete täielik töötlus
võib sisaldada signaali tuvastust, segmentimist, biomeetriliste erisuste ekstraktimist, kvaliteedi hindamist, biomeetrilise mudeli genereerimist, biomeetrilise malli genereerimist, võrdlust,
biomeetrilist võrdlusotsustust,
tihendust, hõrendust jm
=
set of instructions and rules for processing biometric samples Note .The complete processing of biometric signals and data may involve: signal detection, segmentation, biometric feature extraction, quality assessment, biometric model generation, biometric template generation, comparison, biometric comparison decision, compression, decompression, etc.

ülevaateid
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-73003-5_208

näiteid
https://www.biometricupdate.com/201912/idemia-biometric-algorithm-generates-thousands-of-leads-as-fingerprint-examiner-tests-questioned

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5884501/

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-73003-5_127

http://www.sce.carleton.ca/faculty/adler/publications/2011/ryoumaran-2011-PhD-thesis.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!