AKIT
English Eesti

biometric reference

biomeetriline etalon, biomeetriaetalon

olemus
ISO/IEC 2382, 18584, 19792, 19794, 19795, 24713, TR 24741, 24745, 24787, TR 29198, TR 30117, 30124:
üks või mitu talletatavat
biomeetrilise andmesubjektiga seotud ja
võrdluseks kasutatavat
- biomeetrilist proovi
- biomeetrilist malli või
- biomeetrilist mudelit
topeltliikmestuse kontrollimisel

näiteid
- näokujutis passis
- sõrmejälje eripunktide andmik ID-kaardil
- hääle segamudel kõneleja tuvastuse andmebaasis

etaloni loomisel
võidakse otseselt või kaudselt
kasutada abiandmeid,
näiteks universaalseid taustmudeleid

võrdlemisel
võidakse subjektiks või objektiks
määrata meelevaldselt
- topeltliikmestuse kontrollimisel
on biomeetriline etalon subjekt,
mida võrreldakse kõigi muude
andmebaasis olevate etalonidega
- sisendproov võib olla võrdluste objekt

vt ka
- biomeetriaetalonibaas
- biomeetriaetalonikirje
- biomeetrilise etaloni identifikaator
- biomeetrilise etaloni sobitus