AKIT
English Eesti

data subject

andmesubjekt

(a) standardites

ISO/TS 14441, 25237: isik, kelle kohta käivad andmed

ISO/TS 14265, 17975, ISO 22857: identifitseeritud või identifitseeritav füüsiline isik, kes on isikuandmete subjekt

ISO/TR 14292: elus isik, kes on isikuandmete subjekt

ISO 5127: isik, kelle kohta kirjendatakse isikuandmed

ISO/IEC 30124: isik, kes on isikuandmete subjekt

(b) õigusaktides

Eesti isikuandmete kaitse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011): isik, kelle isikuandmeid töödeldakse

vt ka
- biomeetriaandmesubjekt
- isikuandmesubjekt