AKIT
English Eesti

disclaimer

lahtiütlus

olemus
kirje, millega toote, teose või dokumendi autor võtab endalt vastutuse võimalike väärtõlgenduste või -järelduste eest, eriti selle kasutamisest tulenevate võimalike tagajärgede eest

ISO 5127: tekstis olev märkus, mis kuulutab, et teatud toimingute sooritamine jääb nende sooritajate vastutusele või et dokumendi eest õiguslikult vastutajad ei vastuta mõnede neis väljendatud vaadete või dokumendi edaspidise kasutamise eest