AKIT
English Eesti

disclaimer

lahtiütlus

olemus
kirje, millega toote, teose või dokumendi autor
võtab endalt vastutuse
võimalike väärtõlgenduste või -järelduste eest,
eriti kasutamise võimalike tagajärgede eest

ISO 5127:
tekstis olev märkus, mis kuulutab, et
teatud toimingute sooritamine
jääb nende sooritajate vastutusele või et
dokumendi eest õiguslikult vastutajad
ei vastuta mõnede neis väljendatud vaadete ega
dokumendi edaspidise kasutamise eest

ISO/IEC/IEEE 24765:
märkus, mis välistab nõudeid või õigusi

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Disclaimer

näiteid
https://termly.io/resources/templates/disclaimer-template/

https://www.sampleforms.com/disclaimer-form.html