decentralized authority

kohalik võimuorgan; kohalik võim

olemus
ISO 22300:
riigi haldusorganitest lahus kohalikud võimuorganid,
kes on seadustega täpsustatult teataval määral omavalitsuslikud, omaenda võimu, ressursside ja suutvusega täita kohustusi ning õiguspärasusega, millele toetub esindaja, valitud kohalike demokraatlike struktuuridega, mis määravad, kuidas võimu rakendada, ja mis panevad kohalikud võimuorganid vastutama kodanike ees oma õigusruumis
=
local authorities, distinct from the state’s administrative authorities, that have a degree of self-government, elaborated in the framework of the law, with their own powers, resources ) and capacities to meet responsibilities, and with legitimacy underpinned by representative, elected local democratic structures that determine how power is exercised and that make local authorities accountable to citizens in their jurisdiction

Toimub laadimine

decentralized authority

kohalik võimuorgan; kohalik võim

olemus
ISO 22300:
riigi haldusorganitest lahus kohalikud võimuorganid,
kes on seadustega täpsustatult teataval määral omavalitsuslikud, omaenda võimu, ressursside ja suutvusega täita kohustusi ning õiguspärasusega, millele toetub esindaja, valitud kohalike demokraatlike struktuuridega, mis määravad, kuidas võimu rakendada, ja mis panevad kohalikud võimuorganid vastutama kodanike ees oma õigusruumis
=
local authorities, distinct from the state’s administrative authorities, that have a degree of self-government, elaborated in the framework of the law, with their own powers, resources ) and capacities to meet responsibilities, and with legitimacy underpinned by representative, elected local democratic structures that determine how power is exercised and that make local authorities accountable to citizens in their jurisdiction

Palun oodake...

Tõrge

decentralized authority

kohalik võimuorgan; kohalik võim

olemus
ISO 22300:
riigi haldusorganitest lahus kohalikud võimuorganid,
kes on seadustega täpsustatult teataval määral omavalitsuslikud, omaenda võimu, ressursside ja suutvusega täita kohustusi ning õiguspärasusega, millele toetub esindaja, valitud kohalike demokraatlike struktuuridega, mis määravad, kuidas võimu rakendada, ja mis panevad kohalikud võimuorganid vastutama kodanike ees oma õigusruumis
=
local authorities, distinct from the state’s administrative authorities, that have a degree of self-government, elaborated in the framework of the law, with their own powers, resources ) and capacities to meet responsibilities, and with legitimacy underpinned by representative, elected local democratic structures that determine how power is exercised and that make local authorities accountable to citizens in their jurisdiction

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!