defect (1)

defekt (2); viga (2)

olemus
(1a) ISO 9000:
kavatsetavat või spetsifitseeritud kasutamist puudutava nõude täitmatajäämine
= non-fulfilment of a requirement related to an intended or specified use
https://www.intouch-quality.com/blog/3-types-quality-defects-different-products
http://www.cs.kent.edu/~jmaletic/cs63901/forms/DefectTypes.pdf
http://worldcomp-proceedings.com/proc/p2011/SER3830.pdf

(1b) üldises või muu standardiga määratud tähenduses
Merriam-Webster:
1: an imperfection or abnormality that impairs quality, function, or utility : SHORTCOMING, FLAW
https://en.wikipedia.org/wiki/Product_defect
https://en.wikipedia.org/wiki/Latent_defect

bulk defect -- ruumdefekt
defect containment -- defektisisaldus
defect density -- defektitihedus
defect detection percentage -- defektiavastuse protsent
defectively -- puudulikult
defectoscopy -- defektoskoopia
defect report -- defektiteatis
defect seeding -- defektikülv
defect taxonomy -- defektide taksonoomia
grade defect -- kvaliteediviga
minor defect -- tühine viga; väike defekt
petty defect -- tühine viga; väike defekt
point defect -- punktdefekt
zero defects -- defektideta; defektitus
defectiveness -- puudulikkus; vigasus; defektsus
formal defect -- vormiviga

vt ka
- defekt (2)
- defekt (3)
- defektiarvestus
- defektne
- defektrünne
- turvadefekt
- viga (1)

Toimub laadimine

defect (1)

defekt (2); viga (2)

olemus
(1a) ISO 9000:
kavatsetavat või spetsifitseeritud kasutamist puudutava nõude täitmatajäämine
= non-fulfilment of a requirement related to an intended or specified use
https://www.intouch-quality.com/blog/3-types-quality-defects-different-products
http://www.cs.kent.edu/~jmaletic/cs63901/forms/DefectTypes.pdf
http://worldcomp-proceedings.com/proc/p2011/SER3830.pdf

(1b) üldises või muu standardiga määratud tähenduses
Merriam-Webster:
1: an imperfection or abnormality that impairs quality, function, or utility : SHORTCOMING, FLAW
https://en.wikipedia.org/wiki/Product_defect
https://en.wikipedia.org/wiki/Latent_defect

bulk defect -- ruumdefekt
defect containment -- defektisisaldus
defect density -- defektitihedus
defect detection percentage -- defektiavastuse protsent
defectively -- puudulikult
defectoscopy -- defektoskoopia
defect report -- defektiteatis
defect seeding -- defektikülv
defect taxonomy -- defektide taksonoomia
grade defect -- kvaliteediviga
minor defect -- tühine viga; väike defekt
petty defect -- tühine viga; väike defekt
point defect -- punktdefekt
zero defects -- defektideta; defektitus
defectiveness -- puudulikkus; vigasus; defektsus
formal defect -- vormiviga

vt ka
- defekt (2)
- defekt (3)
- defektiarvestus
- defektne
- defektrünne
- turvadefekt
- viga (1)

Palun oodake...

Tõrge

defect (1)

defekt (2); viga (2)

olemus
(1a) ISO 9000:
kavatsetavat või spetsifitseeritud kasutamist puudutava nõude täitmatajäämine
= non-fulfilment of a requirement related to an intended or specified use
https://www.intouch-quality.com/blog/3-types-quality-defects-different-products
http://www.cs.kent.edu/~jmaletic/cs63901/forms/DefectTypes.pdf
http://worldcomp-proceedings.com/proc/p2011/SER3830.pdf

(1b) üldises või muu standardiga määratud tähenduses
Merriam-Webster:
1: an imperfection or abnormality that impairs quality, function, or utility : SHORTCOMING, FLAW
https://en.wikipedia.org/wiki/Product_defect
https://en.wikipedia.org/wiki/Latent_defect

bulk defect -- ruumdefekt
defect containment -- defektisisaldus
defect density -- defektitihedus
defect detection percentage -- defektiavastuse protsent
defectively -- puudulikult
defectoscopy -- defektoskoopia
defect report -- defektiteatis
defect seeding -- defektikülv
defect taxonomy -- defektide taksonoomia
grade defect -- kvaliteediviga
minor defect -- tühine viga; väike defekt
petty defect -- tühine viga; väike defekt
point defect -- punktdefekt
zero defects -- defektideta; defektitus
defectiveness -- puudulikkus; vigasus; defektsus
formal defect -- vormiviga

vt ka
- defekt (2)
- defekt (3)
- defektiarvestus
- defektne
- defektrünne
- turvadefekt
- viga (1)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!