data quality

andmekvaliteet; andmete kvaliteet

olemus
ISO/IEC 25012 jt:
näitab, mil määral andmekarakteristikud
rahuldavad teadaolevaid või eeldatavaid vajadusi
ettemääratud tingimustes kasutamisel
= degree to which the characteristics of data satisfy stated and implied needs when used under specified conditions

ISO/IEC 2382-36:
kogum andmete erijooni, mis puudutavad andmete kogumist, analüüsi, püsivust, levitamist ja kasutamist, näiteks nende relevantsus, õigsus, õigeaegsus, täpsus, kasutamishõlpsus, selgus, võrreldavus ja sidusus
= set of features such as relevance, accuracy, timeliness, punctuality, accessibility, clarity, comparability and coherence that concern the collection, analysis, persistence, dissemination
and usage of data


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_quality

http://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25012

http://mitiq.mit.edu/IQIS/Documents/CDOIQS_200977/Papers/01_05_T2C.pdf

http://www.dpadvantage.co.uk/2014/12/23/iso-8000150a-framework-for-data-quality-management/

https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-nqaf/Eurostat-HANDBOOK%20ON%20DATA%20QUALITY%20ASSESSMENT%20METHODS%20AND%20TOOLS%20%20I.pdf

http://www.dla.mil/Portals/104/Documents/LandAndMaritime/V/VA/PSMC/Nov14/LM_ISODataStds_151030.pdf

standardid
sari ISO/TS 8000:
8000-1: ülevaade
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:8000:-1:ed-1:v1:en
8000-2: sõnavara
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-2:ed-4:v1:en
8000-8: informatsiooni ja andmete kvaliteet; mõisted ja mõõtmine
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-8:ed-1:v1:en
8000-61: andmekvaliteedi haldus; protsessi etalonmudel
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-61:ed-1:v1:en
8000-63: andmekvaliteedi haldus; protsessi mõõtmine
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-63:ed-1:v1:en
8000-100: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; ülevaade
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-100:ed-1:v1:en
8000-110: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; süntaks, semantika, kodeerimine, vastavus spetsifikatsioonile
https://www.iso.org/standard/51653.html
8000-115: tuumandmed; kvaliteediidentifikaatorite vahetus; süntaksi-, semantika- ja teisendusnõuded
https://www.iso.org/standard/70095.html
8000-120: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; päritolu
https://www.iso.org/standard/62393.html
8000-130: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; täpsus
https://www.iso.org/standard/62394.html
8000-140: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; täielikkus
https://www.iso.org/standard/62395.html
8000-150: tuumandmed; kvaliteedihalduse karkass
https://www.iso.org/standard/54579.html
8000-311: juhised tooteandmete kvaliteedi rakendamiseks
https://www.iso.org/standard/60010.html

Toimub laadimine

data quality

andmekvaliteet; andmete kvaliteet

olemus
ISO/IEC 25012 jt:
näitab, mil määral andmekarakteristikud
rahuldavad teadaolevaid või eeldatavaid vajadusi
ettemääratud tingimustes kasutamisel
= degree to which the characteristics of data satisfy stated and implied needs when used under specified conditions

ISO/IEC 2382-36:
kogum andmete erijooni, mis puudutavad andmete kogumist, analüüsi, püsivust, levitamist ja kasutamist, näiteks nende relevantsus, õigsus, õigeaegsus, täpsus, kasutamishõlpsus, selgus, võrreldavus ja sidusus
= set of features such as relevance, accuracy, timeliness, punctuality, accessibility, clarity, comparability and coherence that concern the collection, analysis, persistence, dissemination
and usage of data


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_quality

http://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25012

http://mitiq.mit.edu/IQIS/Documents/CDOIQS_200977/Papers/01_05_T2C.pdf

http://www.dpadvantage.co.uk/2014/12/23/iso-8000150a-framework-for-data-quality-management/

https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-nqaf/Eurostat-HANDBOOK%20ON%20DATA%20QUALITY%20ASSESSMENT%20METHODS%20AND%20TOOLS%20%20I.pdf

http://www.dla.mil/Portals/104/Documents/LandAndMaritime/V/VA/PSMC/Nov14/LM_ISODataStds_151030.pdf

standardid
sari ISO/TS 8000:
8000-1: ülevaade
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:8000:-1:ed-1:v1:en
8000-2: sõnavara
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-2:ed-4:v1:en
8000-8: informatsiooni ja andmete kvaliteet; mõisted ja mõõtmine
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-8:ed-1:v1:en
8000-61: andmekvaliteedi haldus; protsessi etalonmudel
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-61:ed-1:v1:en
8000-63: andmekvaliteedi haldus; protsessi mõõtmine
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-63:ed-1:v1:en
8000-100: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; ülevaade
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-100:ed-1:v1:en
8000-110: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; süntaks, semantika, kodeerimine, vastavus spetsifikatsioonile
https://www.iso.org/standard/51653.html
8000-115: tuumandmed; kvaliteediidentifikaatorite vahetus; süntaksi-, semantika- ja teisendusnõuded
https://www.iso.org/standard/70095.html
8000-120: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; päritolu
https://www.iso.org/standard/62393.html
8000-130: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; täpsus
https://www.iso.org/standard/62394.html
8000-140: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; täielikkus
https://www.iso.org/standard/62395.html
8000-150: tuumandmed; kvaliteedihalduse karkass
https://www.iso.org/standard/54579.html
8000-311: juhised tooteandmete kvaliteedi rakendamiseks
https://www.iso.org/standard/60010.html

Palun oodake...

Tõrge

data quality

andmekvaliteet; andmete kvaliteet

olemus
ISO/IEC 25012 jt:
näitab, mil määral andmekarakteristikud
rahuldavad teadaolevaid või eeldatavaid vajadusi
ettemääratud tingimustes kasutamisel
= degree to which the characteristics of data satisfy stated and implied needs when used under specified conditions

ISO/IEC 2382-36:
kogum andmete erijooni, mis puudutavad andmete kogumist, analüüsi, püsivust, levitamist ja kasutamist, näiteks nende relevantsus, õigsus, õigeaegsus, täpsus, kasutamishõlpsus, selgus, võrreldavus ja sidusus
= set of features such as relevance, accuracy, timeliness, punctuality, accessibility, clarity, comparability and coherence that concern the collection, analysis, persistence, dissemination
and usage of data


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_quality

http://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25012

http://mitiq.mit.edu/IQIS/Documents/CDOIQS_200977/Papers/01_05_T2C.pdf

http://www.dpadvantage.co.uk/2014/12/23/iso-8000150a-framework-for-data-quality-management/

https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-nqaf/Eurostat-HANDBOOK%20ON%20DATA%20QUALITY%20ASSESSMENT%20METHODS%20AND%20TOOLS%20%20I.pdf

http://www.dla.mil/Portals/104/Documents/LandAndMaritime/V/VA/PSMC/Nov14/LM_ISODataStds_151030.pdf

standardid
sari ISO/TS 8000:
8000-1: ülevaade
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:8000:-1:ed-1:v1:en
8000-2: sõnavara
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-2:ed-4:v1:en
8000-8: informatsiooni ja andmete kvaliteet; mõisted ja mõõtmine
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-8:ed-1:v1:en
8000-61: andmekvaliteedi haldus; protsessi etalonmudel
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-61:ed-1:v1:en
8000-63: andmekvaliteedi haldus; protsessi mõõtmine
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-63:ed-1:v1:en
8000-100: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; ülevaade
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8000:-100:ed-1:v1:en
8000-110: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; süntaks, semantika, kodeerimine, vastavus spetsifikatsioonile
https://www.iso.org/standard/51653.html
8000-115: tuumandmed; kvaliteediidentifikaatorite vahetus; süntaksi-, semantika- ja teisendusnõuded
https://www.iso.org/standard/70095.html
8000-120: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; päritolu
https://www.iso.org/standard/62393.html
8000-130: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; täpsus
https://www.iso.org/standard/62394.html
8000-140: tuumandmed; tunnusandmete vahetus; täielikkus
https://www.iso.org/standard/62395.html
8000-150: tuumandmed; kvaliteedihalduse karkass
https://www.iso.org/standard/54579.html
8000-311: juhised tooteandmete kvaliteedi rakendamiseks
https://www.iso.org/standard/60010.html

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!