datagram

datagramm

olemus
paketi sünonüüm või liik
mõnedes protokollides ja süsteemides

ISO/IEC 2382:
teistest pakettidest sõltumatu pakett,
mis kannab pakettkommutatsioonil
piisavat informatsiooni marsruutimiseks
allik-andmelõpmikust siht-andmelõpmikuni,
sõltumatult eelnenud andmevahetusest
andmelõpmike ja võrgu vahel
=
in packet switching, a packet, independent of other packets, that carries information sufficient for routing from the originating data terminal equipment (DTE) to the destination DTE, without relying on earlier exchanges between the DTEs and the network

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Datagram

http://www.tcpipguide.com/free/t_IPv6DatagramOverviewandGeneralStructure-2.htm

http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_3_30761_1425.pdf

standardid
https://tools.ietf.org/html/rfc768

Toimub laadimine

datagram

datagramm

olemus
paketi sünonüüm või liik
mõnedes protokollides ja süsteemides

ISO/IEC 2382:
teistest pakettidest sõltumatu pakett,
mis kannab pakettkommutatsioonil
piisavat informatsiooni marsruutimiseks
allik-andmelõpmikust siht-andmelõpmikuni,
sõltumatult eelnenud andmevahetusest
andmelõpmike ja võrgu vahel
=
in packet switching, a packet, independent of other packets, that carries information sufficient for routing from the originating data terminal equipment (DTE) to the destination DTE, without relying on earlier exchanges between the DTEs and the network

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Datagram

http://www.tcpipguide.com/free/t_IPv6DatagramOverviewandGeneralStructure-2.htm

http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_3_30761_1425.pdf

standardid
https://tools.ietf.org/html/rfc768

Palun oodake...

Tõrge

datagram

datagramm

olemus
paketi sünonüüm või liik
mõnedes protokollides ja süsteemides

ISO/IEC 2382:
teistest pakettidest sõltumatu pakett,
mis kannab pakettkommutatsioonil
piisavat informatsiooni marsruutimiseks
allik-andmelõpmikust siht-andmelõpmikuni,
sõltumatult eelnenud andmevahetusest
andmelõpmike ja võrgu vahel
=
in packet switching, a packet, independent of other packets, that carries information sufficient for routing from the originating data terminal equipment (DTE) to the destination DTE, without relying on earlier exchanges between the DTEs and the network

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Datagram

http://www.tcpipguide.com/free/t_IPv6DatagramOverviewandGeneralStructure-2.htm

http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_3_30761_1425.pdf

standardid
https://tools.ietf.org/html/rfc768

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!