AKIT
English Eesti

packet

pakett (1)

olemus
(1a) võrgunduses
ISO/IEC 2382:
kindla vorminguga bitijärjend,
- sisaldab juhtandmeid
- võib sisaldada kasutajaandmeid
- edastatakse ja kommuteeritakse tervikuna
ISO/IEC/IEEE 8802:
vormindatud agregeeritud bitid,
mis edastatakse korraga koos
läbi füüsilise kandja
ISO/IEC 27033:
määratletud baidiplokk,
- koosneb päisest, andmetest, võimalikust sabast
- on edastatav võrkudes või telefoniliinide kaudu
- paketi vorming ja otstarve sõltuvad protokollist

(1b) arvuti arhitektuuris vms kontekstis:
olemuse määrab kohaldatav standard või tava

vt ka
- dünaamiline paketifilter
- irdpakett
- irdpakettide filtreerimine
- levipakett
- paketianalüsaator
- paketiahv
- paketifilter
- paketihilistuse kõikuvus, PDV
- paketikadu
- paketipüük
- paketisüst
- paketivorming
- paketisüst
- pakett (1)
- pakettide dünaamiline filtreerimine
- pakettide filtreerimine
- pakettide lahkamine, pakettide süvakontroll
- pakettide logimine
- pakettkommutatsioon
- pakettkommutatsioon-