AKIT
English Eesti

packet logging

pakettide logimine

olemus
andmesidepakettide päiseandmete
kronoloogiline salvestamine:
- teabe kogumiseks võrguliikluse kohta
- võimalikuks järgnevaks analüüsiks
- ründe jälituseks