protection (2)

kaitse (2); tõrje

olemus
mõnedes allikates püütakse selle terminiga selgemalt eristada
(turva)poliitikat ja teda realiseerivat (kaitse)mehhanismi
= in some sources, this term is used to distinguish more clearly between the (security) policy and the (protection) mechanism that implements it

ISO 22300:
meetmed, mis kaitsevad organisatsiooni
potentsiaalse halvangu eest ja
võimaldavad vähendada selle toimet
= measures that safeguard and enable an organization to reduce the impact of a potential disruption

näiteid
kopeerimistõrje, ummistusetõrje, viirusetõrje

vt ka
- kaitse (1)

Toimub laadimine

protection (2)

kaitse (2); tõrje

olemus
mõnedes allikates püütakse selle terminiga selgemalt eristada
(turva)poliitikat ja teda realiseerivat (kaitse)mehhanismi
= in some sources, this term is used to distinguish more clearly between the (security) policy and the (protection) mechanism that implements it

ISO 22300:
meetmed, mis kaitsevad organisatsiooni
potentsiaalse halvangu eest ja
võimaldavad vähendada selle toimet
= measures that safeguard and enable an organization to reduce the impact of a potential disruption

näiteid
kopeerimistõrje, ummistusetõrje, viirusetõrje

vt ka
- kaitse (1)

Palun oodake...

Tõrge

protection (2)

kaitse (2); tõrje

olemus
mõnedes allikates püütakse selle terminiga selgemalt eristada
(turva)poliitikat ja teda realiseerivat (kaitse)mehhanismi
= in some sources, this term is used to distinguish more clearly between the (security) policy and the (protection) mechanism that implements it

ISO 22300:
meetmed, mis kaitsevad organisatsiooni
potentsiaalse halvangu eest ja
võimaldavad vähendada selle toimet
= measures that safeguard and enable an organization to reduce the impact of a potential disruption

näiteid
kopeerimistõrje, ummistusetõrje, viirusetõrje

vt ka
- kaitse (1)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!