AKIT
English Eesti

payload (2)

laeng

(a) kahjurvara kahjuliku toime olemus, näiteks failide kustutus või muutmine, pealtkuulamine vm

(b) kahjurvara toimeosa