privacy impact assessment

privaatsustoime kontroll, privaatsustoime kaalutlemine, PIA

olemus
ISO/IEC 19286, 29134:
riskihalduse karkassi kuuluv kogu protsess
isikutuvastusteabe töötlusega seotud võimalike
privaatsustoimete tuvastuseks, analüüsimiseks, hindamiseks, toimete kohta konsulteerimiseks, toimetest teavitamiseks ja käsitluse kavandamiseks
= overall process of identifying, analysing, evaluating, consulting, communicating and planning the treatment of potential privacy impacts with regard to the processing of personally identifiable information, framed within an organization’s broader risk management framework

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_Impact_Assessment

https://gdpr-info.eu/issues/privacy-impact-assessment/

https://iapp.org/media/pdf/resource_center/BM-DPIA_under_GDPR.pdf

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-1-en-methodology.pdf

https://www.oic.qld.gov.au/guidelines/for-government/guidelines-privacy-principles/privacy-compliance/overview-privacy-impact-assessment-process

https://www.arpansa.gov.au/sites/g/files/net3086/f/anrdr_privacy_impact_assessment_template.docx

https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/privacy/privacy_pia_template.pdf

https://www.sec.gov/about/privacy/piaguide.pdf

vt ka
- GDPR
- privaatsus

Toimub laadimine

privacy impact assessment

privaatsustoime kontroll, privaatsustoime kaalutlemine, PIA

olemus
ISO/IEC 19286, 29134:
riskihalduse karkassi kuuluv kogu protsess
isikutuvastusteabe töötlusega seotud võimalike
privaatsustoimete tuvastuseks, analüüsimiseks, hindamiseks, toimete kohta konsulteerimiseks, toimetest teavitamiseks ja käsitluse kavandamiseks
= overall process of identifying, analysing, evaluating, consulting, communicating and planning the treatment of potential privacy impacts with regard to the processing of personally identifiable information, framed within an organization’s broader risk management framework

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_Impact_Assessment

https://gdpr-info.eu/issues/privacy-impact-assessment/

https://iapp.org/media/pdf/resource_center/BM-DPIA_under_GDPR.pdf

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-1-en-methodology.pdf

https://www.oic.qld.gov.au/guidelines/for-government/guidelines-privacy-principles/privacy-compliance/overview-privacy-impact-assessment-process

https://www.arpansa.gov.au/sites/g/files/net3086/f/anrdr_privacy_impact_assessment_template.docx

https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/privacy/privacy_pia_template.pdf

https://www.sec.gov/about/privacy/piaguide.pdf

vt ka
- GDPR
- privaatsus

Palun oodake...

Tõrge

privacy impact assessment

privaatsustoime kontroll, privaatsustoime kaalutlemine, PIA

olemus
ISO/IEC 19286, 29134:
riskihalduse karkassi kuuluv kogu protsess
isikutuvastusteabe töötlusega seotud võimalike
privaatsustoimete tuvastuseks, analüüsimiseks, hindamiseks, toimete kohta konsulteerimiseks, toimetest teavitamiseks ja käsitluse kavandamiseks
= overall process of identifying, analysing, evaluating, consulting, communicating and planning the treatment of potential privacy impacts with regard to the processing of personally identifiable information, framed within an organization’s broader risk management framework

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_Impact_Assessment

https://gdpr-info.eu/issues/privacy-impact-assessment/

https://iapp.org/media/pdf/resource_center/BM-DPIA_under_GDPR.pdf

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-1-en-methodology.pdf

https://www.oic.qld.gov.au/guidelines/for-government/guidelines-privacy-principles/privacy-compliance/overview-privacy-impact-assessment-process

https://www.arpansa.gov.au/sites/g/files/net3086/f/anrdr_privacy_impact_assessment_template.docx

https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/privacy/privacy_pia_template.pdf

https://www.sec.gov/about/privacy/piaguide.pdf

vt ka
- GDPR
- privaatsus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!