AKIT
English Eesti

risk management framework

riskihalduse karkass

olemus
ISO Guide 73: kogum komponente,
organisatsiooni üldiste strateegiliste ja operatiivsete poliitikate ja tavade lahutamatu osa, millega luuakse
- riskihalduse
----- kavandamiseks
----- rakendamiseks
----- seireks
----- läbivaatuseks
----- pidevaks täiustamiseks
- alused, st
----- poliitika
----- eesmärgid
----- mandaat
----- pühendumus ja
- organisatsiooniline korraldus
----- plaanid
----- seosed
----- vastutused
----- ressursid
----- protsessid
----- tegevused