reference model

etalonmudel

olemus
ISO 22549-1:
abstraktne karkass või valdkonnaspetsiifiline ontoloogia, mis koosneb selgelt määratletud omavahel seotud mõistete kogumist, mille on koostanud ekspert või eksperdirühm selge suhtluse edendamiseks;
etalonmudel võib esitada suvalisi tervikliku idee komponente ärifunktsioonidest süsteemikomponentideni, kui see esitab mingi täieliku komplekti. Seda karkassi saab seejärel kasutada ideede selgeks edastuseks sama kogukonna liikmete vahel.
= abstract framework or domain-specific ontology consisting of an interlinked set of clearly defined concepts produced by an expert or body of experts in order to encourage clear communication
Note. A reference model can represent the component parts of any consistent idea, from business functions to system components, as long as it represents a complete set. This frame of reference can then be used to communicate ideas clearly among members of the same community.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_model

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Reference_models

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_reference_model

Toimub laadimine

reference model

etalonmudel

olemus
ISO 22549-1:
abstraktne karkass või valdkonnaspetsiifiline ontoloogia, mis koosneb selgelt määratletud omavahel seotud mõistete kogumist, mille on koostanud ekspert või eksperdirühm selge suhtluse edendamiseks;
etalonmudel võib esitada suvalisi tervikliku idee komponente ärifunktsioonidest süsteemikomponentideni, kui see esitab mingi täieliku komplekti. Seda karkassi saab seejärel kasutada ideede selgeks edastuseks sama kogukonna liikmete vahel.
= abstract framework or domain-specific ontology consisting of an interlinked set of clearly defined concepts produced by an expert or body of experts in order to encourage clear communication
Note. A reference model can represent the component parts of any consistent idea, from business functions to system components, as long as it represents a complete set. This frame of reference can then be used to communicate ideas clearly among members of the same community.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_model

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Reference_models

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_reference_model

Palun oodake...

Tõrge

reference model

etalonmudel

olemus
ISO 22549-1:
abstraktne karkass või valdkonnaspetsiifiline ontoloogia, mis koosneb selgelt määratletud omavahel seotud mõistete kogumist, mille on koostanud ekspert või eksperdirühm selge suhtluse edendamiseks;
etalonmudel võib esitada suvalisi tervikliku idee komponente ärifunktsioonidest süsteemikomponentideni, kui see esitab mingi täieliku komplekti. Seda karkassi saab seejärel kasutada ideede selgeks edastuseks sama kogukonna liikmete vahel.
= abstract framework or domain-specific ontology consisting of an interlinked set of clearly defined concepts produced by an expert or body of experts in order to encourage clear communication
Note. A reference model can represent the component parts of any consistent idea, from business functions to system components, as long as it represents a complete set. This frame of reference can then be used to communicate ideas clearly among members of the same community.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_model

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Reference_models

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_reference_model

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!