retirement notification report

mahavõtuteatis

olemus
dokument, mis teatab, et mingi süsteem, tarkvaraüksus või vara võetakse peatselt kasutuselt või on juba võetud; ta esitab mahavõtu ajakava, kirjeldab uut keskkonda ning piiritleb mahavõetud süsteemi või tarkvara kõrvaldamise või arhiveerimise tingimused
= a document announcing that a system, software item or asset is about to be, or has been retired; it provides the schedule for the retirement, describes the new environment, and identifies disposal or archiving provisions for retired system or software

Toimub laadimine

retirement notification report

mahavõtuteatis

olemus
dokument, mis teatab, et mingi süsteem, tarkvaraüksus või vara võetakse peatselt kasutuselt või on juba võetud; ta esitab mahavõtu ajakava, kirjeldab uut keskkonda ning piiritleb mahavõetud süsteemi või tarkvara kõrvaldamise või arhiveerimise tingimused
= a document announcing that a system, software item or asset is about to be, or has been retired; it provides the schedule for the retirement, describes the new environment, and identifies disposal or archiving provisions for retired system or software

Palun oodake...

Tõrge

retirement notification report

mahavõtuteatis

olemus
dokument, mis teatab, et mingi süsteem, tarkvaraüksus või vara võetakse peatselt kasutuselt või on juba võetud; ta esitab mahavõtu ajakava, kirjeldab uut keskkonda ning piiritleb mahavõetud süsteemi või tarkvara kõrvaldamise või arhiveerimise tingimused
= a document announcing that a system, software item or asset is about to be, or has been retired; it provides the schedule for the retirement, describes the new environment, and identifies disposal or archiving provisions for retired system or software

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!