reset (1)

lähtestama; lähtestus; tagastama (2); tagastus (2)

olemus
algolekusse viima

Wiktionary:
1. to set back to the initial state
2. to set to zero


ISO/IEC/IEEE 24765:
muutujat, registrit või muud mälupesa
mingisse ettemääratud olekusse tagasi viima
= to set a variable, register, or other storage location back to a prescribed state

näide
factory reset -- tehasehäälestusse/-seadesse lähtestama

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Reset_(computing)

vt ka
- rebuut
- restart

Toimub laadimine

reset (1)

lähtestama; lähtestus; tagastama (2); tagastus (2)

olemus
algolekusse viima

Wiktionary:
1. to set back to the initial state
2. to set to zero


ISO/IEC/IEEE 24765:
muutujat, registrit või muud mälupesa
mingisse ettemääratud olekusse tagasi viima
= to set a variable, register, or other storage location back to a prescribed state

näide
factory reset -- tehasehäälestusse/-seadesse lähtestama

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Reset_(computing)

vt ka
- rebuut
- restart

Palun oodake...

Tõrge

reset (1)

lähtestama; lähtestus; tagastama (2); tagastus (2)

olemus
algolekusse viima

Wiktionary:
1. to set back to the initial state
2. to set to zero


ISO/IEC/IEEE 24765:
muutujat, registrit või muud mälupesa
mingisse ettemääratud olekusse tagasi viima
= to set a variable, register, or other storage location back to a prescribed state

näide
factory reset -- tehasehäälestusse/-seadesse lähtestama

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Reset_(computing)

vt ka
- rebuut
- restart

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!