repeatability conditions

korduvustingimused

olemus
ISO 5725-1:
vaatlustingimused, mille korral sama operaator saab lühikestel ajavahemikel sõltumatud testimistulemused sama meetodiga, identsetel testimis- või mõõtmisobjektidel,
kasutades samu seadmeid;
Märkus. Korduvustingimuste hulka kuuluvad
a) sama mõõtmis- või testimisprotseduur;
b) sama operaator;
c) samade mõõte- või testimisseadmete
kasutamine samades tingimustes;
d) sama asukoht;
e) kordamine lühikese ajavahemiku järel.
= observation conditions where independent test results are obtained with the same method on identical test or measurement items in the same test or measuring facility by the same operator using the same equipment within short intervals of time
Note. Repeatability conditions include:
a) The same measurement procedure or test procedure;
b) The same operator;
c) The same measuring or test equipment used under the same conditions;
d) The same location;
e) Repetition over a short period of time.

Toimub laadimine

repeatability conditions

korduvustingimused

olemus
ISO 5725-1:
vaatlustingimused, mille korral sama operaator saab lühikestel ajavahemikel sõltumatud testimistulemused sama meetodiga, identsetel testimis- või mõõtmisobjektidel,
kasutades samu seadmeid;
Märkus. Korduvustingimuste hulka kuuluvad
a) sama mõõtmis- või testimisprotseduur;
b) sama operaator;
c) samade mõõte- või testimisseadmete
kasutamine samades tingimustes;
d) sama asukoht;
e) kordamine lühikese ajavahemiku järel.
= observation conditions where independent test results are obtained with the same method on identical test or measurement items in the same test or measuring facility by the same operator using the same equipment within short intervals of time
Note. Repeatability conditions include:
a) The same measurement procedure or test procedure;
b) The same operator;
c) The same measuring or test equipment used under the same conditions;
d) The same location;
e) Repetition over a short period of time.

Palun oodake...

Tõrge

repeatability conditions

korduvustingimused

olemus
ISO 5725-1:
vaatlustingimused, mille korral sama operaator saab lühikestel ajavahemikel sõltumatud testimistulemused sama meetodiga, identsetel testimis- või mõõtmisobjektidel,
kasutades samu seadmeid;
Märkus. Korduvustingimuste hulka kuuluvad
a) sama mõõtmis- või testimisprotseduur;
b) sama operaator;
c) samade mõõte- või testimisseadmete
kasutamine samades tingimustes;
d) sama asukoht;
e) kordamine lühikese ajavahemiku järel.
= observation conditions where independent test results are obtained with the same method on identical test or measurement items in the same test or measuring facility by the same operator using the same equipment within short intervals of time
Note. Repeatability conditions include:
a) The same measurement procedure or test procedure;
b) The same operator;
c) The same measuring or test equipment used under the same conditions;
d) The same location;
e) Repetition over a short period of time.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!