AKIT
English Eesti

risk management

riskihaldus

Õ:kohatine "riskijuhtimine" on keeleväänamine -- eesti keeles saab juhtida ainult objekte ja protsesse, mitte aga suurusi ega väärtusi

olemus
ISO Guide 73, ISO 22300, ISO/IEC27000: kooskõlastatud tegevused organisatsiooni suunamiseks ja juhtimiseks riski suhtes

ISACA: üks valitsemise eesmärke, hõlmab
- riskituvastust
- riski toime ja võimalikkuse kaalutlemist
- strateegiaid riski haldamiseks ettevõtte riskitahte kontekstis, näiteks
----- riski vältimist
----- riski kahjuliku toime vähendamist ja/või
----- riski üleandmist

juhiseid
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-39.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-37r1.pdf

https://www.cse-cst.gc.ca/en/node/265/html/22839

standardid
ISO Guide 73:
https://www.evs.ee/tooted/iso-guide-73-2009-et -- riskihalduse terminoloogia (inglise ja eesti; AKITi terminoloogia vastab rangelt sellele juhendile)

ISO 31000 -- riskihalduse põhimõtted ja -juhised
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en:fig:1

ISO/IEC 31010-- riski kaalutlemise meetodid

ISO/IEC 27005 / EVS ISO/IEC 27005 -- infoturvariski haldus
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27005:ed-2:v1:en
http://mahdi.hashemitabar.com/cms/images/Download/ISO/iso-iec-27005-2011-english.pdf

https://ac.els-cdn.com/S1877050916323900/1-s2.0-S1877050916323900-main.pdf?_tid=46001587-87b9-40bb-af31-4b6e02308bef&acdnat=1527665326_e2c896c13c4ebd854fa5592e6538ceda

vt ka
- riskihaldur
- riskihalduse audit
- riskihalduse karkass
- riskihalduse plaan
- riskihalduse poliitika
- riskihalduse protsess
- valitsemine, riskihaldus ja vastavuse tagamine