risk management

riskihaldus

Õ: kohatine "riskijuhtimine" on poolkeelsus:
eesti keeles saab juhtida objekte ja protsesse,
mitte aga muutujaid, väärtusi ega atribuute

olemus
ISO Guide 73, ISO 22300, ISO 31073, ISO/IEC 27000:
kooskõlastatud tegevused
organisatsiooni suunamiseks ja juhtimiseks riski alal
= coordinated activities to direct and control an organization with regard to risk

risk management planning -- riskihalduse plaanimine
risk management procedures --
-- riskihalduse protseduurid
risk management process evaluation ---
-- riskihalduse protsessi hindamine
risk management system -- riskihalduse süsteem

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management

https://www.auditboard.com/blog/10-risk-management-strategies/

https://core.ac.uk/download/pdf/6612749.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-39.pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-37r2.pdf

https://www.jstor.org/stable/j.ctt1bj4t5n

https://www.files.ethz.ch/isn/137850/SMI_views_risk_management_-_May_2011.pdf

standardid
EVS-ISO Guide 73 -- riskihalduse terminoloogia
https://www.evs.ee/tooted/iso-guide-73-2009-et
(AKITi terminoloogia vastab rangelt sellele juhendile)

ISO 31073 Risk management. Vocabulary
https://www.iso.org/standard/79637.html

ISO 31000 Risk management
https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html

ISO/IEC 27005 / EVS ISO/IEC 27005 -- infoturvariski haldus
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27005:ed-2:v1:en

vt ka
- riskihaldur
- riskihalduse audit
- riskihalduse karkass
- riskihalduse plaan
- riskihalduse poliitika
- riskihalduse protsess
- valitsemine, riskihaldus ja vastavuse tagamine

Toimub laadimine

risk management

riskihaldus

Õ: kohatine "riskijuhtimine" on poolkeelsus:
eesti keeles saab juhtida objekte ja protsesse,
mitte aga muutujaid, väärtusi ega atribuute

olemus
ISO Guide 73, ISO 22300, ISO 31073, ISO/IEC 27000:
kooskõlastatud tegevused
organisatsiooni suunamiseks ja juhtimiseks riski alal
= coordinated activities to direct and control an organization with regard to risk

risk management planning -- riskihalduse plaanimine
risk management procedures --
-- riskihalduse protseduurid
risk management process evaluation ---
-- riskihalduse protsessi hindamine
risk management system -- riskihalduse süsteem

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management

https://www.auditboard.com/blog/10-risk-management-strategies/

https://core.ac.uk/download/pdf/6612749.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-39.pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-37r2.pdf

https://www.jstor.org/stable/j.ctt1bj4t5n

https://www.files.ethz.ch/isn/137850/SMI_views_risk_management_-_May_2011.pdf

standardid
EVS-ISO Guide 73 -- riskihalduse terminoloogia
https://www.evs.ee/tooted/iso-guide-73-2009-et
(AKITi terminoloogia vastab rangelt sellele juhendile)

ISO 31073 Risk management. Vocabulary
https://www.iso.org/standard/79637.html

ISO 31000 Risk management
https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html

ISO/IEC 27005 / EVS ISO/IEC 27005 -- infoturvariski haldus
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27005:ed-2:v1:en

vt ka
- riskihaldur
- riskihalduse audit
- riskihalduse karkass
- riskihalduse plaan
- riskihalduse poliitika
- riskihalduse protsess
- valitsemine, riskihaldus ja vastavuse tagamine

Palun oodake...

Tõrge

risk management

riskihaldus

Õ: kohatine "riskijuhtimine" on poolkeelsus:
eesti keeles saab juhtida objekte ja protsesse,
mitte aga muutujaid, väärtusi ega atribuute

olemus
ISO Guide 73, ISO 22300, ISO 31073, ISO/IEC 27000:
kooskõlastatud tegevused
organisatsiooni suunamiseks ja juhtimiseks riski alal
= coordinated activities to direct and control an organization with regard to risk

risk management planning -- riskihalduse plaanimine
risk management procedures --
-- riskihalduse protseduurid
risk management process evaluation ---
-- riskihalduse protsessi hindamine
risk management system -- riskihalduse süsteem

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management

https://www.auditboard.com/blog/10-risk-management-strategies/

https://core.ac.uk/download/pdf/6612749.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-39.pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-37r2.pdf

https://www.jstor.org/stable/j.ctt1bj4t5n

https://www.files.ethz.ch/isn/137850/SMI_views_risk_management_-_May_2011.pdf

standardid
EVS-ISO Guide 73 -- riskihalduse terminoloogia
https://www.evs.ee/tooted/iso-guide-73-2009-et
(AKITi terminoloogia vastab rangelt sellele juhendile)

ISO 31073 Risk management. Vocabulary
https://www.iso.org/standard/79637.html

ISO 31000 Risk management
https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html

ISO/IEC 27005 / EVS ISO/IEC 27005 -- infoturvariski haldus
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27005:ed-2:v1:en

vt ka
- riskihaldur
- riskihalduse audit
- riskihalduse karkass
- riskihalduse plaan
- riskihalduse poliitika
- riskihalduse protsess
- valitsemine, riskihaldus ja vastavuse tagamine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!