AKIT
English Eesti

semilingual

poolkeelne

olemus
Victionary jm:
kakskeelne mõlema keele halva oskusega;
mitmekeelne kõigi oma keelte halva oskusega
=
a person who knows two or more languages but exhibits low profile in all of them, that involves having poor vocabulary and wrong grammar

näiteid
- "agiilne"
- "arbitraarne"
- "atributeeritud"
- "auksiliaarne"
- "automatisatsioon"
- "eksploiteerima"
- "embeedima"
- "featuur"
- "hostimine"
- "igavesti eemaldatud"
- "implementatsioon"
- "komprehensioon"
- "kredentsiaal"
- "kõrgresolutsioon"
- "mitigeerimine"
- "mittefunktsionaalne nõue"
- "obfuskeerimine"
- "poliisika"
- "parimad praktikad"
- "partitsioon"
- "penetratsioon"
- "provisioneerimine"
- "referentsiaalne"
- "reliis"
- "replikatsioon"
- "repositoorium"
- "scrollima"
- "sensitiivne"
- "stressitestimine"
- "šeif"
- "templiit"
- "termineerima"
- "tuli, et jääda"
- "tuubeldama"
- "volatiilne"
- "webiserver"
- "ühiktestimine"

ülevaateid
https://silentvoice.ca/semilingualism-and-monolingualism/

vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/Pidgin

https://et.wikipedia.org/wiki/Pid%C5%BEin

https://reaalteadused.ut.ee/et/uudised/peeter-saari-primitiivne-pidzin-motlemine-vastav-valjendusvoime

vt ka
- kantseliit
- uuskeel