AKIT
English Eesti

semilingual

poolkeelne

olemus
Victionary jm: kakskeelne mõlema keele halva oskusega;
mitmekeelne kõigi oma keelte halva oskusega

sõnavaranäiteid
- "arbitraarne"
- "atributeeritud"
- "automatisatsioon"
- "featuur"
- "hostimine"
- "implementatsioon"
- "kredentsiaal"
- "kõrgresolutsioon"
- "mitigeerimine"
- "obfuskeerimine"
- "poliisika"
- "parimad praktikad"
- "partitsioon"
- "penetratsioon"
- "provisioneerimine"
- "referentsiaalne"
- "repositoorium"
- "templiit"

täpsemalt
https://linguistlist.org/ask-ling/message-details1.cfm?asklingid=200315839

https://www.researchgate.net/publication/305387850_Semilingualism_A_Concept_to_be_Revived_for_a_New_Linguistic_Policy