AKIT
English Eesti

semilingual

poolkeelne

olemus
Victionary jm:
kakskeelne mõlema keele halva oskusega;
mitmekeelne kõigi oma keelte halva oskusega
=
a person who knows two or more languages but exhibits low profile in all of them, that involves having poor vocabulary and wrong grammar

ülevaateid
https://silentvoice.ca/semilingualism-and-monolingualism/

https://sirp.ee/s1-artiklid/varamu/kust-on-parit-zuumeri-eesti-keel/

näiteid
- "agiilne"
- "allokatsioon"
- "aplikatsioon" (rakenduse tähenduses)
- "arbitraarne"
- "atributeeritud"
- "auksiliaarne"
- "automatisatsioon"
- "autoriseerimine" (kasutajaks registreerimise tähenduses)
- "eksploiteerima"
- "embeedima"
- "enkodeering"
- "enumereerima"
- "featuur"
- "fiiberoptiline"
- "hostimine"
- "igavesti eemaldatud"
- "implementatsioon"
- "intrusioon"
- "kaalukeeleks sai"
- "kellaosuti suunas"
- "komprehensioon"
- "konspiratsiooniteooria"
- "kredentsiaal"
- "kõige optimaalsem"
- "kõrgresolutsioon"
- "ligipääsetavus" (hõlbustuse tähenduses)
- "loetud minutid"
- "mappima"
- "mitigeerimine"
- "mittefunktsionaalne nõue"
- "näotustamine"
- "obfuskeerimine"
- "paberhunt"
- "pahatahtlik kood"
- "patchimine"
- "poliisika"
- "parimad praktikad"
- "partitsioon"
- "penetratsioon"
- "provisioneerimine"
- "pääsukontroll"
- "referentsiaalne"
- "reliis"
- "replikatsioon"
- "repositoorium"
- "salvestusmeedia"
- "scrollima"
- "sensitiivne"
- "stressitestimine"
- "šeif"
- "templiit"
- "termineerima"
- "tuli, et jääda"
- "tuubeldama"
- "volatiilne"
- "webiserver"
- "ühiktestimine"

vt ka
- kantseliit
- kõmukeel
- medialekt
- pidžin
- uuskeel