source document

alusdokument

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO 12651:
originaaldokument, harilikult paberkujul
= original document, usually paper-based

ISO 19150:
dokument, milles on ressursi algne määratlus
= document that contains the original definition of a resource

ISO 20916:
paber- või elektrooniline dokument või muu kandja,
mis sisaldab algandmeid
= printed or electronic document or other media containing source data

https://en.wikipedia.org/wiki/Source_document

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Accounting_source_documents

Toimub laadimine

source document

alusdokument

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO 12651:
originaaldokument, harilikult paberkujul
= original document, usually paper-based

ISO 19150:
dokument, milles on ressursi algne määratlus
= document that contains the original definition of a resource

ISO 20916:
paber- või elektrooniline dokument või muu kandja,
mis sisaldab algandmeid
= printed or electronic document or other media containing source data

https://en.wikipedia.org/wiki/Source_document

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Accounting_source_documents

Palun oodake...

Tõrge

source document

alusdokument

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO 12651:
originaaldokument, harilikult paberkujul
= original document, usually paper-based

ISO 19150:
dokument, milles on ressursi algne määratlus
= document that contains the original definition of a resource

ISO 20916:
paber- või elektrooniline dokument või muu kandja,
mis sisaldab algandmeid
= printed or electronic document or other media containing source data

https://en.wikipedia.org/wiki/Source_document

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Accounting_source_documents

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!