AKIT
English Eesti

side-channel attack

külgkanalrünne

krüptosüsteemi rünne, mis on suunatud mitte algoritmi nõrkustele, vaid algoritmi füüsilise ja/või programmilise teostuse nõrkustele, toetudes ta elektromagnetkiirguse iseloomu, võimsustarbe dünaamika, signaalide ajastuse jms uurimisele; vt näiteks http://cacm.acm.org/magazines/2016/6/202646-physical-key-extraction-attacks-on-pcs/fulltext