subject of invention

leiutise objekt, leiutusobjekt

Õ: mõnel asutusel tasuks endale selgeks teha,
et subject ei ole siin (ega enamasti mujalgi) subjekt!

olemus
Patendiseaduse § 6. Leiutise objekt:
(1) Leiutise objektiks võib olla seade, meetod, aine, kaasa arvatud bioloogiline aine, või nende kombinatsioon.
(2) Leiutise objekt ei ole muu hulgas:
1) avastus, sealhulgas inimkeha kujunemise või arengu või inimgeeni järjestuse või selle osa kirjeldus, teadusteooria ja matemaatiline meetod;
2) majandus- ja mõttetegevuse plaan, reegel, eeskiri ja meetod;
3) rajatise, hoone ja maa-ala projekt ning skeem;
4) tingmärk;
5) arvutialgoritm ja -programm;
6) disainilahendus;
7) info lihtne esitamine;
8) taimesort ja loomatõug;
9) mikrolülituse topoloogia.
(3) Bioloogiline aine käesoleva seaduse tähenduses on iga isepaljunev või bioloogilises süsteemis paljundatav geneetilist informatsiooni kandev aine, sealhulgas mikroorganism.
=
Patents Act (Estonia):
§ 6. Subject of invention
(1) The subject of an invention may be a device, process, material, including biological material, or a combination thereof.
(2) The following, inter alia, are not regarded as the subject of inventions:
1) discoveries, including descriptions of the formation or development of the human body or sequence or partial sequence of human gene, scientific theories and mathematical methods;
2) schemes, rules and methods for performing mental acts or doing business;
3) design documentation for and plans of constructions, buildings or areas;
4) symbols;
5) algorithms for computers and computer programs;
6) designs;
7) presentations of information;
8) plant and animal varieties;
9) layout-designs of integrated circuits.
(3) For the purposes of this Act, “biological material” means any material, including micro-organisms, which contains genetic information and is capable of reproducing itself or being reproduced in a biological system.


https://www.riigiteataja.ee/en/eli/527012015002/consolide

Toimub laadimine

subject of invention

leiutise objekt, leiutusobjekt

Õ: mõnel asutusel tasuks endale selgeks teha,
et subject ei ole siin (ega enamasti mujalgi) subjekt!

olemus
Patendiseaduse § 6. Leiutise objekt:
(1) Leiutise objektiks võib olla seade, meetod, aine, kaasa arvatud bioloogiline aine, või nende kombinatsioon.
(2) Leiutise objekt ei ole muu hulgas:
1) avastus, sealhulgas inimkeha kujunemise või arengu või inimgeeni järjestuse või selle osa kirjeldus, teadusteooria ja matemaatiline meetod;
2) majandus- ja mõttetegevuse plaan, reegel, eeskiri ja meetod;
3) rajatise, hoone ja maa-ala projekt ning skeem;
4) tingmärk;
5) arvutialgoritm ja -programm;
6) disainilahendus;
7) info lihtne esitamine;
8) taimesort ja loomatõug;
9) mikrolülituse topoloogia.
(3) Bioloogiline aine käesoleva seaduse tähenduses on iga isepaljunev või bioloogilises süsteemis paljundatav geneetilist informatsiooni kandev aine, sealhulgas mikroorganism.
=
Patents Act (Estonia):
§ 6. Subject of invention
(1) The subject of an invention may be a device, process, material, including biological material, or a combination thereof.
(2) The following, inter alia, are not regarded as the subject of inventions:
1) discoveries, including descriptions of the formation or development of the human body or sequence or partial sequence of human gene, scientific theories and mathematical methods;
2) schemes, rules and methods for performing mental acts or doing business;
3) design documentation for and plans of constructions, buildings or areas;
4) symbols;
5) algorithms for computers and computer programs;
6) designs;
7) presentations of information;
8) plant and animal varieties;
9) layout-designs of integrated circuits.
(3) For the purposes of this Act, “biological material” means any material, including micro-organisms, which contains genetic information and is capable of reproducing itself or being reproduced in a biological system.


https://www.riigiteataja.ee/en/eli/527012015002/consolide

Palun oodake...

Tõrge

subject of invention

leiutise objekt, leiutusobjekt

Õ: mõnel asutusel tasuks endale selgeks teha,
et subject ei ole siin (ega enamasti mujalgi) subjekt!

olemus
Patendiseaduse § 6. Leiutise objekt:
(1) Leiutise objektiks võib olla seade, meetod, aine, kaasa arvatud bioloogiline aine, või nende kombinatsioon.
(2) Leiutise objekt ei ole muu hulgas:
1) avastus, sealhulgas inimkeha kujunemise või arengu või inimgeeni järjestuse või selle osa kirjeldus, teadusteooria ja matemaatiline meetod;
2) majandus- ja mõttetegevuse plaan, reegel, eeskiri ja meetod;
3) rajatise, hoone ja maa-ala projekt ning skeem;
4) tingmärk;
5) arvutialgoritm ja -programm;
6) disainilahendus;
7) info lihtne esitamine;
8) taimesort ja loomatõug;
9) mikrolülituse topoloogia.
(3) Bioloogiline aine käesoleva seaduse tähenduses on iga isepaljunev või bioloogilises süsteemis paljundatav geneetilist informatsiooni kandev aine, sealhulgas mikroorganism.
=
Patents Act (Estonia):
§ 6. Subject of invention
(1) The subject of an invention may be a device, process, material, including biological material, or a combination thereof.
(2) The following, inter alia, are not regarded as the subject of inventions:
1) discoveries, including descriptions of the formation or development of the human body or sequence or partial sequence of human gene, scientific theories and mathematical methods;
2) schemes, rules and methods for performing mental acts or doing business;
3) design documentation for and plans of constructions, buildings or areas;
4) symbols;
5) algorithms for computers and computer programs;
6) designs;
7) presentations of information;
8) plant and animal varieties;
9) layout-designs of integrated circuits.
(3) For the purposes of this Act, “biological material” means any material, including micro-organisms, which contains genetic information and is capable of reproducing itself or being reproduced in a biological system.


https://www.riigiteataja.ee/en/eli/527012015002/consolide

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!