sensitive information

tundlik teave

olemus
teave, mille konfidentsiaalsuse või tervikluse rikkumine tekitab kahju organisatsioonile või üksikisikule

ISO 22300:
teave, mida kaitstakse lubamatu paljastamise eest ainult võimaliku kahjuliku toime tõttu organisatsioonile, riigi julgeolekule või ühiskonna ohutusele
= information that is protected from public disclosure only because it would have an adverse effect on an organization, national security or public safety

ISO/IEC 2382:
teave, mida pädeva võimu otsusel tuleb kaitsta, sest ta avalikustamine, muutmine, hävimine või kadu põhjustaksid kellegi või millegi tunduva kahjustuse
= information that, as determined by a competent authority, must be protected because its disclosure, modification, destruction, or loss will cause perceivable damage to someone or something

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_sensitivity

https://bigid.com/blog/sensitive-information-guide/

https://www.mesacc.edu/sites/default/files/pages/section/other/recycling-sustainability/CONFIDENTIAL%20document%20list.pdf

https://termsfeed.com/blog/personal-vs-sensitive-information/

https://oma.od.nih.gov/DMS/Documents/Privacy/Guide%20for%20Handling%20Sensitive%20Information%20at%20NIH.pdf

vt ka
- ajatundlik teave
- tundlikud andmed
- tundlikud isikuandmed

Toimub laadimine

sensitive information

tundlik teave

olemus
teave, mille konfidentsiaalsuse või tervikluse rikkumine tekitab kahju organisatsioonile või üksikisikule

ISO 22300:
teave, mida kaitstakse lubamatu paljastamise eest ainult võimaliku kahjuliku toime tõttu organisatsioonile, riigi julgeolekule või ühiskonna ohutusele
= information that is protected from public disclosure only because it would have an adverse effect on an organization, national security or public safety

ISO/IEC 2382:
teave, mida pädeva võimu otsusel tuleb kaitsta, sest ta avalikustamine, muutmine, hävimine või kadu põhjustaksid kellegi või millegi tunduva kahjustuse
= information that, as determined by a competent authority, must be protected because its disclosure, modification, destruction, or loss will cause perceivable damage to someone or something

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_sensitivity

https://bigid.com/blog/sensitive-information-guide/

https://www.mesacc.edu/sites/default/files/pages/section/other/recycling-sustainability/CONFIDENTIAL%20document%20list.pdf

https://termsfeed.com/blog/personal-vs-sensitive-information/

https://oma.od.nih.gov/DMS/Documents/Privacy/Guide%20for%20Handling%20Sensitive%20Information%20at%20NIH.pdf

vt ka
- ajatundlik teave
- tundlikud andmed
- tundlikud isikuandmed

Palun oodake...

Tõrge

sensitive information

tundlik teave

olemus
teave, mille konfidentsiaalsuse või tervikluse rikkumine tekitab kahju organisatsioonile või üksikisikule

ISO 22300:
teave, mida kaitstakse lubamatu paljastamise eest ainult võimaliku kahjuliku toime tõttu organisatsioonile, riigi julgeolekule või ühiskonna ohutusele
= information that is protected from public disclosure only because it would have an adverse effect on an organization, national security or public safety

ISO/IEC 2382:
teave, mida pädeva võimu otsusel tuleb kaitsta, sest ta avalikustamine, muutmine, hävimine või kadu põhjustaksid kellegi või millegi tunduva kahjustuse
= information that, as determined by a competent authority, must be protected because its disclosure, modification, destruction, or loss will cause perceivable damage to someone or something

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_sensitivity

https://bigid.com/blog/sensitive-information-guide/

https://www.mesacc.edu/sites/default/files/pages/section/other/recycling-sustainability/CONFIDENTIAL%20document%20list.pdf

https://termsfeed.com/blog/personal-vs-sensitive-information/

https://oma.od.nih.gov/DMS/Documents/Privacy/Guide%20for%20Handling%20Sensitive%20Information%20at%20NIH.pdf

vt ka
- ajatundlik teave
- tundlikud andmed
- tundlikud isikuandmed

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!