AKIT
English Eesti

integrity (1)

terviklus

Õ:infoturbes oluliselt erineva tähenduse tõttu pole sama mis terviklikkus

olemus
ISO/IEC 27000: õigsus ja täielikkus:
- infovara lubamatute muudatuste puudumine
- hõlmab ka autentsust ja salgamatust
- üks teabe turvalisuse kolmest põhikomponendist levinuimas turvamudelis

ISO/TR 13569: varade õigsuse ja täielikkuse kaitstus

vt ka
- allikaterviklus
- andmeterviklus
- tervikluse rünne
- tervikluskaitstud andmed
- tervikluskaitstud kanal
- tervikluskaitstud keskkond
- terviklusmehhanism
- terviklusteenus
- viiteterviklus