AKIT
English Eesti

integrity attack

tervikluse rünne

olemus
vt terviklus, vt rünne
tervikluse ründe sisu sõltub kandja tüübist ja nõrkustest
ning terviklusmehhanismi tüübist ja nõrkustest

ründeobjekte
ISO/IEC 10181-6:
(i) krüptomehhanism:
- krüptograafilise mehhanismi murdmine
- valikuline kustutus ja kopeerimine
(ii) kontekstimehhanism (andmevahetuse aeg, koht jms):
- andmekoopiate massiivne muutmine
- kontekstikehtestuse mehhanismi murdmine
(iii) avastus- ja kviteerimismehhanism:
- võltskviteeringud
- järjestusvigade ärakasutamine
(iv) tõkestusmehhanism:
- mehhanismi enda rünne
- mehhanismi alusteenustesse tungimine
- soovimatute kõrvaltoimete ärakasutamine
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:10181:-6:ed-1:v1:en

näiteid
https://www.nccoe.nist.gov/sites/default/files/library/project-descriptions/data-integrity-project-description-final.pdf

https://www.dragos.com/wp-content/uploads/Past-and-Future-of-Integrity-Based-ICS-Attacks.pdf

http://webdiis.unizar.es/~jmerse/wp-content/plugins/papercite/pdf/btm-edcc18.pdf

tõrje
vt terviklusmehhanism