AKIT
English Eesti

integrity mechanism

terviklusmehhanism

olemus
ISO/IEC 10181:
turvateenuse andmise vahend,
kaitsevõime sõltub teabe kandja tüübist

põhiliigid
(i) tõkestusmehhanism
(tõkestab juurdepääsu kandjale):
- füüsiliselt eraldatud müravaba kanal
- marsruutimise reguleerimine
- pääsu reguleerimine
(ii) avastusmehhanism
(paljastab lubamatuid muutusi):
- pitser
- digitaalsignatuur
- andmete dubleerimine
- digitaalsõrmejälg
- sõnumi järjenumber

tugevusastmik
- muutmise ja loomise avastamine
- muutmise, loomise,
kustutuse ja kopeerimise avastamine
- taastav muutmise ja loomise avastamine
- taastav muutmise, loomise,
kustutuse ja kopeerimise avastamine

näiteid
https://www.fsl.cs.sunysb.edu/docs/integrity-storagess05/integrity.html

https://blog.globalvision.co/quality/12-ways-to-reduce-data-integrity-risk/

standard
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso-iec:10181:-6:ed-1:v1:en:sec:5.3

vt ka
- pääsu reguleerimine
- sõnumilühend
- veatõrjekood
- viirusetõrje