AKIT
English Eesti

security service (2)

turvateenus

olemus
sõltub kontekstist

näide
ISO 7498, 17090, 21091, 22600, 24534, ISO/TS 19299: avatud süsteemi kihi teenus, mis tagab süsteemide või andmeedastuste adekvaatse turvalisuse